แผ่นกดคลัตช์

ไดอะแฟรมคลัตช์

เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้มีปัญหาคือ เครื่องยนต์ชนิดนี้ให้กำลังที่ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในช่วงความเร็วที่จำเพาะเท่านั้น ซึ่งต่างจากเครื่องยนต์พลังไฟฟ้าหรือไอน้ำ นั่นหมายความว่า ความเร็ว รอบกำลังของเครื่องยนต์ที่ส่งผ่านได้ และกระปุกเกียร์จะต้องสอดคล้องกันอย่างเหมาะสมในสภาพการขับขี่ต่างๆ ซึ่งหน้าที่นี้เป็นของคลัตช์ คลัตช์จะตัดหรือต่อระบบส่งกำลังออกจากหรือเข้ากับกระปุกเกียร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่คนขับทุกคนรู้ได้จากประสบการณ์ของเขาเอง เมื่อแป้นคลัตช์ถูกกด ระบบส่งกำลังนี้จะถูกตัดออก และทำให้สามารถเข้าเกียร์ต่างๆ ได้ คลัตช์ยังช่วยให้รถยนต์ รถบรรทุก และยานพาหนะอื่นๆ สามารถเร่งความเร็วได้อย่างนิ่มนวล ไม่มีการสะบัดของเครื่องยนต์

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ