ผู้ติดต่อ

Schaeffler Technology Center – Training

Industriestr. 2
97483 Eltmann

Germany

โทรศัพท์  +49 9522 71 503

ศูนย์การฝึกอบรมด้านเทคนิค
 
ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น เส้นทาง ใบรับรอง) เกี่ยวกับสถานที่ตั้งของเราใน Eltmann กรุณาไปที่ .

 
ผลิตภัณฑ์ INA FAG

การฝึกอบรม

 
 

ความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝน: การสัมมนาทั้งหมดจะมีการฝึกอบรมที่สามารถนำไปใช้จริงได้อย่างครอบคลุม เช่น การทำงานกับ medias ®

 
 

Schaeffler Technology Center – Training
เราคือใคร - เป้าหมายและการทำงาน

ศูนย์การฝึกอบรมด้านเทคนิคของ INA/FAG จะมุ่งเน้นในการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรมด้านเทคนิคขั้นสูงของเจ้าหน้าที่ของ Schaeffler Group รวมถึงคู่ค้าของเราเป็นหลัก เนื้อหาและความลึกซึ้งของข้อมูลความรู้ที่สอนจะขึ้นอยู่กับหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานหรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของการฝึกอบรมและมาตรการรับรองของศูนย์การฝึกอบรมด้านเทคนิคของ INA/FAG ก็คือเพื่อยกระดับพนักงานของ INA/FAG ใน External Sale และการให้คำปรึกษาในฝ่ายธุรกิจด้านการผลิตเครื่องจักรและยานยนต์ให้เป็นพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญ
เป้าหมายนี้ยังนำไปใช้กับคู่ค้าของเราอีกด้วย

ศูนย์การฝึกอบรมด้านเทคนิคของ INA/FAG จะถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในหัวข้อต่อไปนี้:

  • ทฤษฎีและหลักการของเทคโนโลยีของลูกปืนแบบลูกกลิ้ง แบริ่งแบบเรียบ และงานแนวตรง
  • ความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การประกอบติดตั้ง และการใช้งาน
  • การวิเคราะห์ การใช้งาน และการคำนวณสำหรับผลิตภัณฑ์
  • กระบวนการเชิงปฏิบัติ
  • กระบวนการในส่วนการตลาดและแผนกส่วนกลางของ Schaeffler Group

ศูนย์การฝึกอบรมด้านเทคนิคของ INA/FAG เป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกอบรมในด้านลูกปืนแบบลูกกลิ้งเพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับใบรับรองTÜV ตาม DIN EN ISO 9001:2000

 
 
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ