ข้อมูลเพิ่มเติม

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์พร้อมตัวเลือกและระบบข้อมูล

ลูกปืนหน้าตัดบาง
ผู้ติดต่อ

คุณต้องการใบเสนอราคา?

แบบฟอร์มจดหมายสอบถามผลิตภัณฑ์

 
ตลับลูกปืนแบบหมุน

ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบหน้าตัดบาง

ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบหน้าตัดบางมีความแม่นยำสูง ทำให้เกิดเสียงรบกวนต่ำมากเวลาทำงาน รวมทั้งมีความสามารถในการรับแรงสูง ตลับลูกปืนประเภทนี้มีหน้าตัดที่มีขนาดเล็กมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นหน้าตัดทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส และหน้าตัดนี้จะมีขนาดคงที่ แม้ว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตลับลูกปืนจะเปลี่ยนไป ดังนั้นจึงมีการเรียกตลับลูกปืนประเภทนี้ว่า ตลับลูกปืนหน้าตัดคงที่ หรือ CS (Constant Section) ลักษณะพิเศษนี้เป็นตัวแยกตลับลูกปืนชนิดนี้ออกจากตลับลูกปืนประเภทอื่นที่ถูกกำหนดไว้ใน ISO

แต่ทางผู้ใช้งานก็ยังมีทางเลือกสำหรับการเพิ่มขนาดหน้าตัดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรงของตัวตลับลูกปืน โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตลับลูกปืนและของเพลา ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบหน้าตัดบางนี้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบเครื่องจักรที่มีข้อจำกัดเรื่องขนาดและน้ำหนักได้ ตลับลูกปืนประเภทนี้มี 3 แบบ

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุดและตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

ตลับลูกปืนแบบหน้าตัดบางมีทั้งแบบที่เป้นตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก (C) ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุด (X) และตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม (E) ในแต่ละแบบมีให้เลือกในหลายรุ่น ในแต่ละรุ่นก็จะมีขนาดหน้าตัดที่แตกต่างกันไป ขนาดของเม็ดลูกกลิ้งจะขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าตัด

หน้าที่ในการรับแรงในแนวแหนเหมือนกับตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบสองแถว

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมเป็นแบบที่สามารถใส่จำนวนเม็ดมากๆ ได้

โดยมีมุมของเส้นสัมผัส 30 องศา ตลับลูกปืนแบบนี้สามารถรับแรงในแนวรัศมีได้มากกว่าสองแบบแรก แต่สามารถรับแรงในแนวแกนได้แค่ด้านเดียว และเมื่อมีความต้องการให้มันรับแรงในแนวแกนได้สองทิศทาง ก็สามารถเลือกตลับลูกปืนแบบนี้ในแบบประกบคู่ได้ ซึ่งกานนำตลับลูกปืนมาเข้าคู่กันนี้ทำให้ความสามารถในการรับโหลดเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้ระบบที่มีความมั่นคงมากขึ้นกว่าแบบตัวเดียว

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ