ข้อมูลเพิ่มเติม

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์พร้อมตัวเลือกและระบบข้อมูล

ลูกปืนกลมแบบสัมผัสเป็นมุม
 
ผู้ติดต่อ

คุณต้องการใบเสนอราคา?

แบบฟอร์มจดหมายสอบถามผลิตภัณฑ์

 
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถวประกอบด้วยวงแหวนใน วงแหวนนอก เม็ดลูกกลิ้งและรังลูกปืน ซึ่งมีทั้งแบบรังโพลีอาไมด์ รังเหล็ก และรังทองเหลือง ลักษณะการจัดวางตัวของแบบสองแถวนี้ คล้ายกับการนำแบบแถวเดียวมาประกอบคู่กันในแบบหลังชนหลัง แต่กินพื้นที่น้อยลง นอกจากนี้ยังมีข้อแตกต่างเรื่องมุมของเส้นสัมผัสและการออกแบบวงแหวนทั้งสอง

ตลับลูกปืนประเภทนี้มีทั้งแบบที่มีซีลและไม่มีซีลในตัว สำหรับแบบที่ไม่มีซีลในตัวนั้นก็จะยังมีร่องที่แหวนนอกสำหรับใส่ซีลอยู่ เนื่องจากการใช้กระบวนการการผลิตแบบเดียวกัน ตลับลูกปืนแบบมีซีลนั้นไม่ต้องการการเติมจาระบี จึงสามารถใช้กับเครื่องจักรที่ไม่ซับซ้อนได้ ความสามารถในการปรับให้ตัวรับการเยื้องศูนย์ในเครื่องจักรของตลับลูกปืนประเภทนี้นั้นมีน้อยมาก

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ