ข้อมูลเพิ่มเติม

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์พร้อมตัวเลือกและระบบข้อมูล

medias professional
 
ผลิตภัณฑ์ INA FAG

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias®

INA และ FAG เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ออกแบบภายใต้้ชื่อ medias แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias มีทั้งตลับลูกปืนแบบหมุนและตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้น รวมทั้งหลักการด้านเทคนิคและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม

และยังมีสิ่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมคือ คุณสามารถคำนวณผลิตภัณฑ์ที่เลือกตามมาตรฐานของแค็ตตาล็อก และส่งไปยังโปรแกรมเขียนแบบ CAD ของคุณได้ ตัวอย่างการใช้งานจะแสดงให้คุณเห็นว่าจะสามารถออกแบบและจัดวางตลับลูกปืนให้สำเร็จโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ INA และ FAG ได้อย่างไร นอกจากนี้เรายังมีทีมบุคลากรทั้งด้านเทคนิคและภาคสนามที่ยินดีช่วยเหลือคุณทั้งในขั้นตอนการเลือกใช้ให้เหมาะสมและการติดตั้ง

 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ