ข้อมูลเพิ่มเติม

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์พร้อมตัวเลือกและระบบข้อมูล

ระบบรางลูกปืนแบบรางเดี่ยวแบบลูกปืนขนาดเล็ก
 
ผู้ติดต่อ

คุณต้องการใบเสนอราคา?

แบบฟอร์มจดหมายสอบถามผลิตภัณฑ์

 
ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไกด์ด้วยรางเดียว

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นไกด์รางเดียวขนาดเล็ก

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กแบบเม็ดกลมสองแถว

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นชนิดนี้เป็นระบบเม็ดลูกกลิ้งหมุนวนที่มีการใส่พรีโหลด โดยถูกเลือกใช้ทั้งกับงานที่มีระยะเคลื่อนที่ไม่จำกัดและงานที่มีการจำกัดระยะเคลื่อนที่ มีความสามารถในการรับแรงปานกลาง แต่สามารถรับโมเมนต์ได้ดี

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นประเภทนี้สามารถสับเปลี่ยนรางวิ่งได้ แต่จะต้องเป็นตลับลูกปืนที่มีค่าความแม่นยำในชั้นเดียวกัน การออกแบบเช่นนี้ทำให้ง่ายกับการประกอบ, สามารถหาของได้ง่าย และทำให้ประหยัดในการเก็บสต็อค

ที่ผิวด้านบนของตลับลูกปืนกับผิวของรางวิ่งจะได้รับการเคลือบเพื่อป้องกันการกัดกร่อน ซีลที่ถูกติดตั้งที่ด้านหัวและท้ายป้องกันเม็ดลูกกลิ้งที่อยู่ภายในจากการปนเปื้อน ผู้ใช้งานสามารถเติมจาระบีให้ตลับลูกปืนได้ ทั้งรางวิ่งและตัวตลับลูกปืนมีแบบตัวกว้างพิเศษให้เลือกใช้ด้วย

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กแบบเม็ดกลมสี่แถว

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นชนิดนี้เป็นระบบเม็ดลูกกลิ้งหมุนวนที่พร้อมจะติดตั้ง โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะความยาวในการเคลื่อนที่ ตลับลูกปืนชนิดนี้เหมาะสมกับงานที่ตลับลูกปืนต้องรับโหลดหนักถึงหนักมาก และให้ความเสถียรมั่นคงกับระบบดี

ที่ผิวด้านบนของตัวตลับลูกปืนและผิวของรางวิ่งได้รับการเคลือบเพื่อป้องกันการกัดกร่อน ซีลที่ถูกติดตั้งที่ด้านหัวและท้ายของตัวตลับลูกปืนป้องกันเม็ดลูกกลิ้งที่อยู่ภายในจากการปนเปื้อน ด้วยการออกแบบให้มีช่องกักเก็บจาระบีทำให้ช่วงเวลาที่ตลับลูกปืนต้องการเติมจาระบีสามารถยืดออกไปได้

ตลับลูกปืนใช้จาระบีในการหล่อลื่น โดยสามารถเติมจาระบีซ้ำได้

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ