ข้อมูลเพิ่มเติม

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์พร้อมตัวเลือกและระบบข้อมูล

ระบบรางลูกปืนแบบรางเดี่ยวแบบลูกปืน
 
ผู้ติดต่อ

คุณต้องการใบเสนอราคา?

แบบฟอร์มจดหมายสอบถามผลิตภัณฑ์

 
ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไกด์ด้วยรางเดียว

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นไกด์รางเดียวแบบเม็ดกลม

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นไกด์ด้วยรางเดียวแบบเม็ดกลมหกแถว

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบเม็ดกลมหกแถว KUSE ใช้ระบบเม็ดลูกกลิ้งหมุนวน แม้ว่าเม็ดลูกกลิ้งจะเป็นเม็ดบอล แต่เนื่องจากมีถึงหกแถว ตลับลูกปืนจึงยังสามารถรับโหลดหนักมากๆ ได้ รวมทั้งทำให้ระบบมีความเสถียรมั่นคงมากอีกด้วย ตลับลูกปืนชุดหนึ่งจะประกอบไปด้วยตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นที่มีเม็ดลูกกลิ้งเป็นแบบเม็ดบอลโดยไม่มีรังลูกปืน, รางวิ่ง, ซีลไวเปอร์ที่ถูกติดตั้งอยู่ที่ด้านหัวและท้ายของตลับลูกปืน, แถบซีลตามยาวที่ด้านล่างของตัวตลับลูกปืน และปลั๊กที่ใช้ปิดรูยึดบนผิวของรางวิ่ง

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้น KUSE สามารถใช้กับงานที่มีความเร่งสูงสุดถึง 150 m/s2, ความเร็วสูงสุดถึง 300 m/s และใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิ -10 องศา ถึง 100 องศาเซลเซียส ตลับลูกปืนประเภทนี้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะความยาวในการเคลื่อนที่ สามารถรับโหลดได้สูงมาก รวมทั้งให้ความเสถียรมั่นคงกับระบบของเครื่องจักรได้ดี

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นไกด์ด้วยรางเดียวแบบเม็ดกลมสี่แถว

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบเม็ดกลมสี่แถว KUVE ก็ใช้ระบบเม็ดลูกกลิ้งหมุนวน โดยตลับลูกปืนชนิดนี้เป็นรุ่นที่สามารถใช้ในลักษณะงานได้หลากหลายที่สุดของ INA ชุดตลับลูกปืนหนึ่งชุดจะประกอบไปด้วยตัวตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นหนึ่งตัว ซึ่งมีเม็ดลูกกลิ้งเป็นแบบเม็ดบอลที่ไม่มีรังลูกปืน, รางวิ่ง, ซีลไวเปอร์ที่ถูกติดตั้งที่ด้านหัวและท้ายของตลับลูกปืน, แถบซีลตามแนวยาวที่อยู่ด้านล่างของตัวตลับลูกปืน และปลั๊กปิดรูยึดที่อยู่บนผิวของรางวิ่ง

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้น KUVE สามารถใช้ได้กับงานที่มีความเร่งสูงสุดถึง 150 m/s2, ความเร็วสูงสุดถึง 300 m/min และสามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 100 องศาเซลเซียส ตลับลูกปืนชนิดนี้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะความยาวในการเคลื่อนที่ มีคุณสมบัติครบครันโดยสามารถรับแรงได้มาก ให้ความเสถียรมั่นคงดี รวมทั้งมีความเสียดทานต่ำอีกด้วย

ตลับลูกปืนประเภทนี้ยังมีรุ่นที่มีเสียงรบกวนเวลาทำงานต่ำ โดยจะเป็นตลับลูกปืนคุณภาพรุ่น X-life

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นไกด์รางเดียวแบบเม็ดกลมสองแถว

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบเม็ดกลมสองแถวก็ใช้ระบบเม็ดลูกกลิ้งหมุนวน โดยเป็นทางเลือกในราคาประหยัดสำหรับลักษณะงาน ตลับลูกปืนรับโหลดปานกลาง และความต้องการการประคองที่ไม่ต้องการความแม่นยำมากนัก ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นชนิดนี้ชุดหนึ่งจะประกอบไปด้วยตัวตลับลูกปืนอย่างน้อยหนึ่งตัว, รางวิ่ง, ซีลไวเปอร์ที่ถูกติดตั้งที่ด้านหัวและท้ายของตลับลูกปืน, แถบซีลตามยาวที่อยู่ด้านล่างของตลับลูกปืน และปลั๊กสำหรับปิดรูยึดบนผิวของรางวิ่ง

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นชนิดนี้สามารถใช้กับงานที่มีความเร่งได้สูงสุดถึง 150 m/s2 สามารถใช้กับความเร็วได้สูงสุดถึง 180 m/min และสามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 100 องศาเซลเซียส ตลับลูกปืนชนิดนี้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะความยาวในการเคลื่อนที่ ตลับลูกปืนมีความเสียดทานต่ำใช้ในงานที่ตลับลูกปืนรับโหลดปานกลาง ระบบที่ไม่ต้องการความเสถียรมั่นคงมากนัก

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ