ข้อมูลเพิ่มเติม

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์พร้อมตัวเลือกและระบบข้อมูล

ระบบรางลูกปืนแบบมีกรงครอบลูกปืนขนาดเล็ก
ผู้ติดต่อ

คุณต้องการใบเสนอราคา?

แบบฟอร์มจดหมายสอบถามผลิตภัณฑ์

 
ตลับลูกปืนเคลือบที่เชิงเส้น

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กแบบไกด์ด้วยรังลูกปืนแบน

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กแบบไกด์ด้วยรังลูกปืนแบน

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กชนิดนี้ใช้ชุดเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอก ซึ่งไกด์ด้วยรังลูกปืนแบบแบน ตลับลูกปืนมีความทนทานต่อการกัดกร่อน, เป็นชุดพร้อมสำหรับติดตั้ง แต่มีข้อจำกัดเรื่องระยะความยาวในการเคลื่อนที่ พวกมันมีความสามารถในการรับโหลดได้สูง, ให้ความเสถียรมั่นคงกับเครื่องจักรและมีความเที่ยงตรงเวลาทำงาน โดยไม่ต้องการพื้นที่มากนัก และด้วยเหตุผลที่มันมีขนาดเล็กกะทัดรัดนี้ ทำให้มันถูกเลือกเอาไปใช้งานแทนตลับลูกปืนที่มีขนาดใหญ่กว่า ตัวตลับลูกปืนถูกผลิตออกมาในหลายขนาดและรางวิ่งก็ถูกผลิตออกมาในหลายความยาว ทำให้เกิดความประหยัด เนื่องจากทางผู้ใช้งานสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวเองจริงๆ ได้

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กชนิดนี้สามารถรับแรงได้ในทุกทิศทางยกเว้นทิศทางที่มันเคลื่อนที่ และสามารถรับโมเมนต์ในทุกแกนได้ ตลับลูกปืนชนิดนี้ให้ความเสถียรมั่นคงกับระบบของเครื่องจักรมากกว่าตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กแบบเม็ดกลม อีกทั้งยังวิ่งได้อย่างราบเรียบและมีความเที่ยงตรงสูงเวลาทำงาน

ตลับลูกปืนชนิดนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับงานที่ใช้การเคลื่อนที่ในระยะสั้น หรือเป็นงานที่ต้องการการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในระยะสั้นๆ รวมทั้งมีความเสียดทานต่ำ รับโหลดได้สูง และให้ความเสถียรมั่นคงกับเครื่องจักรได้ดี ตลับลูกปืนชนิดนี้นิยมใช้ในอุปกรณ์เครื่องจักรทางการแพทย์ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องจักรและแขนกลในห้องทดสอบที่ต้องการความสะอาด

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กไกด์ด้วยรังลูกปืนแบนแบบชุด

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบเป็นชุดนี้หมายถึงการมีตัวตลับลูกปืนมากกว่าหนึ่งตัวบนรางวิ่งเดียวกัน ตัวตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นประเภทนี้มีความทนทานต่อการกัดกร่อน และเป็นชุดพร้อมสำหรับการติดตั้ง เหมาะกับงานที่เคลื่อนที่เป็นระยะสั้นๆ และจะถูกพรีโหลดจากการติดตั้ง ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นชนิดนี้สามารถรับโหลดได้สูง ให้ความเสถียรมั่นคงกับเครื่องจักรได้ดี และมีความเที่ยงตรงเวลาทำงาน โดยมีขนาดที่เล็กกะทัดรัด เนื่องจากระยะระหว่างตัวตลับลูกปืนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ ทำให้สามารถปรับใช้กับเครื่องจักรที่ถูกออกแบบไว้แล้ว แบบจัดเป็นชุดนี้สามารถสั่งได้ในหลายความยาวตามความต้องการของลักษณะงานนั้นๆ

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบจัดเป็นชุดนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับงานที่ต้องการการเคลื่อนที่ในระยะสั้น หรือเป็นการเคลื่อนที่กลับไปมาในระยะสั้นๆ มีความเสียดทานต่ำ มีความสามารถในการรับโหลดสูงและให้ความเสถียรมั่นคงกับระบบของเครื่องจักรได้ดี

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ