ตลับลูกปืนเคลือบที่เชิงเส้น

ชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแนวราบแบบเม็ดทรงกระบอก

 

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบนี้มีความเหมาะสมที่จะใช้การจัดวางตัวแบบกำหนดตำแหน่งทั้งสองด้านหรือแบบกำหนดตำแหน่งด้านเดียว โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะความยาวในการเคลื่อนที่ ในการจัดวางชุดตลับลูกปืนที่เหมาะสมจะทำให้สามารถรับแรงในทุกทิศทางและโมเมนต์ในทุกแกนได้ ความสามารถในการรับโหลดของพวกมันนั้นสูงมากๆ ทั้งๆ ทีมีขนาดเล็กกะทัดรัด เมื่อจัดวางตัวเป็นชุดแล้วจะต้องมีการปรับพรีโหลดให้กับระบบซึ่งจะทำให้ได้ระบบที่มีความเสถียรมั่นคงสูงมาก

จากการที่ตัวตลับลูกปืนนั้นสามารถถูกนำมาจัดวางตัวเป็นชุดเข้ากันได้หลายรูปแบบ ทำให้มันถูกนำไปใช้ได้หลายลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะที่ต้องการความเที่ยงตรงเวลาทำงานสูงตลอดระยะความยาวที่เครื่องจักรเคลื่อนที่

การปรับพรีโหลดสามารถทำได้ด้วยการออกแบบชิ้นส่วนข้างเคียงให้สามารถขยับได้เล็กน้อยอย่างแม่นยำ และอาศัยอุปกรณ์วัดละเอียดเวลาติดตั้ง เพื่อตรวจเช็คว่าโครงสร้างของเครื่องจักรไม่มีการเปลี่ยนรูปเนื่องจากแรงพรีโหลดที่เกิดขึ้น ชิ้นส่วนที่ใช้ในการพรีโหลดอาจจะถูกออกแบบในลักษณะของลิ่มที่มีความเอียง 45 องศาเพื่อให้ง่ายในการติดตั้ง

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ