ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ติดต่อ

คุณต้องการใบเสนอราคา?

แบบฟอร์มจดหมายสอบถามผลิตภัณฑ์

 
ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไกด์ด้วยรังลูกปืนแบน

ระบบรางเลื่อนพรีโหลดในตัวไกด์ด้วยรังลูกปืนแบนแบบเม็ดเข็มและเม็ดทรงกระบอก

ระบบรางเลื่อนชนิดนี้เป็นชุดเข้าคู่ของรางเลื่อนแบบที่ใช้กำหนดตำแหน่งกับแบบที่ลอยตัวไม่สามารถกำหนดตำแหน่งได้ ด้วยการจับชุดเข้าคู่ระหว่างแบบที่ใช้กำหนดตำแหน่งได้กับแบบที่ลอยตัวได้นี้ทำให้ระบบไม่มีปัญหาเวลามีการขยายตัวของชิ้นส่วน เนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นตอนเครื่องจักรทำงาน ส่วนที่เป็นตัวใช้กำหนดตำแหน่งก็คือชุดรางเลื่อน M/V และส่วนที่ลอยตัวได้เป็นชุดรางเลื่อน J/S รังลูกปืนแบนที่ใช้มีทั้งที่เป็นเม็ดลูกกลิ้งแบบเม็ดเข็มและเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอก ระบบรางเลื่อนแบบชุดเข้าคู่นี้ใช้การพรีโหลดโดยอาศัยแท่งเหล็กรูปตัว L เป็นตัวบีบ ระบบรางเลื่อนแบบนี้มีค่าความแม่นยำชั้น Q2

ระบบรางเลื่อนชนิดนี้จะถูกใช้ในงานที่ระบบของเครื่องจักรต้องการความเที่ยงตรงและต้องการความเสถียรมั่นคงสูงเวลาทำงาน รวมทั้งเป็นงานที่ตลับลูกปืนต้องรับโหลดหนัก โดยโครงสร้างของเครื่องจักรต้องไม่เกิดการเปลี่ยนรูปหรือบิดเบี้ยวจากการพรีโหลดหรือการขยายตัวเนื่องจากความร้อน มันมีความเที่ยงตรงเวลาทำงานสูงที่สุดในบรรดาระบบรางเลื่อนทั้งหมด และมีความพิเศษเรื่องความเสียดทานต่ำและติดตั้งได้ง่ายมาก โดยไม่ต้องการปรับค่าพรีโหลดอีกตอนติดตั้ง

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ