ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ติดต่อ

คุณต้องการใบเสนอราคา?

แบบฟอร์มจดหมายสอบถามผลิตภัณฑ์

 
ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไกด์ด้วยรังลูกปืนแบน

รางเลื่อน ML/V ไกด์ด้วยรังลูกปืนแบนแบบเป็นมุม พร้อมชิ้นส่วนปรับพรีโหลด

รูปแบบพื้นฐานจะประกอบไปด้วยรางเลื่อน ML จับคู่กับรางเลื่อน V และรังลูกปืนงอเป็นมุมที่มีเม็ดลูกกลิ้งเป็นแบบเม็ดเข็ม โดยมีชิ้นส่วนปรับพรีโหลดของชุดตลับลูกปืนอยู่ด้วย ซึ่งชิ้นส่วนนี้จะทำให้การปรับพรีโหลดนั้นสม่ำเสมอตลอดความยาวของรางเลื่อน ระยะระหว่างหน้าผิวของชิ้นส่วนปรับพรีโหลดคิดเป็น 1.5% โดยเมื่อชิ้นส่วนปรับพรีโหลดถูกดันเข้า 1 mm จะทำให้ความสูงของรางเลื่อนเปลี่ยนไป 15 ไมครอน ตัวรางเบื่อนมีระดับความแม่นยำให้เลือกสองเกรดคือ Q6 และ Q10

รังลูกปืนแบนที่ใช้เป็นแบบเม็ดเข็มสองแถว ซึ่งมีให้เลือกสองแบบคือแบบที่เป็นโลหะและแบบที่เป็นพลาสติก

รางเลื่อน M/V ไกด์ด้วยรังลูกปืนแบนงอเป็นมุมแบบมีฟัน

รูปแบบพื้นฐานของตลับลูกปืนชนิดนี้ประกอบไปด้วยรางเลื่อน M จับคู่กับรางเลื่อน V โดยรางเลื่อนมีฟันเป็นแนวยาวและรังลูกปืนแบบงอเป็นมุมที่มีเม็ดลูกกลิ้งเป็นแบบเม็ดเข็มซึ่งมีเฟืองเล็กๆ ติดตั้งอยู่ที่รังลูกปืนด้วย ลักษณะการออกแบบเช่นนี้ เพื่อป้องกันการเลื่อนตำแหน่งของตัวรังลูกปืนแบน ยกตัวอย่างเช่น งานที่มีแรงตกกระทำไม่คงที่ กับงานที่รางเลื่อนไม่ได้เคลื่อนไปจนสุดรางอีกด้านหนึ่ง ตัวรางเลื่อนมีค่าความแม่นยำให้เลือกสามเกรดคือ Q2, Q6 และ Q10

รังลูกปืนมีแต่ที่เป็นรังโลหะอย่างเดียว โดยมีเม็ดลูกกลิ้งสองแถว ซึ่งอาศัยการควบคุมตำแหน่งจากฟันเฟืองภายใน

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ