ข้อมูลเพิ่มเติม

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์พร้อมตัวเลือกและระบบข้อมูล

แอ็คทูเอเตอร์แนวตรง
ผู้ติดต่อ

คุณต้องการใบเสนอราคา?

แบบฟอร์มจดหมายสอบถามผลิตภัณฑ์

 
ชุดขับเคลื่อนเชิงเส้น

แอ็คทูเอเตอร์ขับเคลื่อนเชิงเส้น

แอ็คทูเอเตอร์ขับเคลื่อนเชิงเส้นเป็นระบบที่ถูกจัดรวมเป็นชุด โดยมีส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการทำงานครบอยู่แล้ว

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นที่ถูกใช้อยู่ในแอ็คทูเอเตอร์ขับเคลื่อนเชิงเส้นแบบไกด์ด้วยรางเดียว KUE, KUVE หรือ KUSE หรืออาจจะเป็นตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไกด์ด้วยแทรคโรลเลอร์ LF หรือแม้แต่ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่มีเม็ดลูกกลิ้ง ระบบใช้การขับเคลื่อนด้วยสกรูไดรฟ์ สายพานแบบมีฟันหรือเป็นแบบขับเคลื่อนตรง (มอเตอร์แนวตรง)

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ