Search term

การหล่อลื่น – ล้ำหน้าด้วยการออกแบบ เพื่อการใช้งานอย่างชาญฉลาด
ตัวเลือกที่หลากหลายและครอบคลุม เพื่อการหล่อลื่นที่เหมาะสม

ระบบการหล่อลื่นที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของตลับลูกปืน

คุณรู้หรือไม่ 80% ของตลับลูกปืนที่เสียหายก่อนเวลาอันควร สามารถป้องกันด้วยการหล่อลื่นที่ถูกวิธี?
การหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนได้อย่างมาก
เพื่อให้ได้ผลสูงสุดจากการหล่อลื่น ประเภทสารหล่อลื่นที่เหมาะสม จะต้องถูกจ่ายเข้าสู่ระบบในตำแหน่งที่ถูกต้อง ในปริมาณที่เหมาะสม และในช่วงเวลาที่ต้องการ โดยทั้งหมดนี้ สามารถทำได้โดยเครื่องจ่ายสารหล่อลื่นที่เหมาะสม

สัมผัสแนวทางการหล่อลื่นของเรา ด้วยตัวคุณเอง: จากเครื่องจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ และระบบตรวจสภาพสารหล่อลื่น สู่สารหล่อลื่นที่เหมาะสมและการบริการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

สัมผัสแนวทางการหล่อลื่นของเรา ด้วยตัวคุณเอง: จากเครื่องจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ และระบบตรวจสภาพสารหล่อลื่น สู่สารหล่อลื่นที่เหมาะสมและการบริการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

ข้อได้เปรียบที่คุณจะได้รับ

ตัวเลือกการหล่อลื่นหลากหลายและครอบคลุม

ตัวเลือกการหล่อลื่นหลากหลายและครอบคลุม

แชฟฟ์เลอร์ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการหล่อลื่นอย่างหลากหลาย ตั้งแต่เครื่องจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ จนถึงระบบตรวจสภาพสารหล่อลื่น ด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทำให้ครอบคลุมและรองรับการใช้งานต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการช่วยป้องกันความผิดพลาดของการหล่อลื่นอีกด้วย

จารบีตลับลูกปืนที่ผ่านการทดสอบด้วยปัจจัยรอบด้าน

จารบีตลับลูกปืนที่ผ่านการทดสอบด้วยปัจจัยรอบด้าน

Arcanol จารบีที่ได้ผ่านการทดสอบทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพจากแชฟฟ์เลอร์ คุณสมบัติของจารบี Arcanol ได้รับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อยืนยันคุณภาพสินค้าที่สูงสุด โดยการวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการของเราเอง

ผลประโยชน์ระยะยาว

ผลประโยชน์ระยะยาว

แนวทางการหล่อลื่นจากแชฟฟ์เลอร์ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาวได้ถึง 25% ทำให้เครื่องจักรทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ และช่วยลดการหยุดการทำงานของกระบวนการผลิตโดยไม่คาดคิด
นอกเหนือจากนั้น สารหล่อลื่นจะถูกใช้ในปริมาณเท่าที่จำเป็น ส่งผลให้การเหลือทิ้งของสารหล่อลื่นลดลงอีกด้วย

ทันท่วงทีด้วยแนวทางการหล่อลื่นจากแชฟฟ์เลอร์

อุปกรณ์การหล่อลื่น

อุปกรณ์มากมาย ได้รับการจ่ายสารหล่อลื่นแบบอัตโนมัติ ด้วยปริมาณที่เหมาะสมผ่านเครื่องจ่ายหรือระบบจ่ายสารหล่อลื่น สิ่งนี้ ช่วยในการป้องกันความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดและเป็นสาเหตุให้เกิดความล้ำเหลว เช่น สารหล่อลื่นไม่เพียงพอ หรือการหล่อลื่นที่ไม่ถูกต้อง

แฟ้มข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรา

สารหล่อลื่น

การเลือกสารหล่อลื่นที่ถูกต้อง เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตลับลูกปืนและตลับลูกปืนเชิงเส้น มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานสูงสุด

คุณภาพสารหล่อลื่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ – และนั่นคือสาเหตุที่แชฟฟ์เลอร์ใช้ในการกำหนดขีดจำกัดที่เข้มงวดของคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น เพื่อให้สารหล่อลื่นของเรามีคุณภาพระดับสูง

แฟ้มข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรา

การตรวจสภาพสารหล่อลื่น

อายุการใช้งานของสารหล่อลื่น เป็นปัจจัยสำคัญต่ออายุการใช้งานของตลับลูกปืน และเซนเซอร์ตรวจสภาพจารบี GreaseCheck คือคำตอบในการตรวจสภาพจารบีของคุณ

แฟ้มข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรา

การให้บริการเกี่ยวกับการหล่อลื่น

การให้บริการเกี่ยวกับการหล่อลื่นของเรา ประกอบด้วย:

  • การเลือกสารหล่อลื่นและให้คำแนะนำสำหรับระบบการหล่อลื่น
  • การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและช่วงเวลาการเติมสารหล่อลื่น
  • ที่ปรึกษาด้านสารหล่อลื่น
  • เก็บตัวอย่างและตรวจสอบสารหล่อลื่น

ติดต่อเรา

อุปกรณ์มากมาย ได้รับการจ่ายสารหล่อลื่นแบบอัตโนมัติ ด้วยปริมาณที่เหมาะสมผ่านเครื่องจ่ายหรือระบบจ่ายสารหล่อลื่น สิ่งนี้ ช่วยในการป้องกันความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดและเป็นสาเหตุให้เกิดความล้ำเหลว เช่น สารหล่อลื่นไม่เพียงพอ หรือการหล่อลื่นที่ไม่ถูกต้อง

ผลงานการแก้ปัญหาด้านการหล่อลื่น

การหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพ สร้างความแตกต่าง

การเปลี่ยนมาใช้เครื่องจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ และใช้สารหล่อลื่น ARCANOL จากแชฟฟ์เลอร์ เพื่อตลับลูกปืน ทำให้ระบบสายพานกระดาษทรายขัด มีความพร้อมใช้งานเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลโครงการของลูกค้า

การหล่อลื่นอัตโนมัติ สำหรับพัดลมขนาดใหญ่ที่ BMW

แชฟฟ์เลอร์ร่วมมือกับ Altmann เพื่อปรับแนวทางการหล่อลื่น โดยใช้ CONCEPT8 เครื่องจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ สำหรับพัดลมขับเครื่องด้วยสายพานภายในโรงงานพ่นสี

ข้อมูลโครงการของลูกค้า

ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการหล่อลื่นจากแชฟฟเลอร์

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการหล่อลื่นจากแชฟฟเลอร์

ติดต่อเรา

Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ