บริษัท

การบริหารคุณภาพ

 
 
 
 

นโยบายด้านคุณภาพ

ภารกิจของเรานั้นมิใช่แค่เพียงให้มีคุณภาพดีเท่านั้น หากแต่ต้องเป็นเิลิศด้านคุณภาพด้วย

การจะทำให้ลูกค้าเื่ชื่อมั่นและอยู่กับเราในระยะยาวได้นั้น เราต้องเป็นผู้นำด้านคุณภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความไว้วางใจ และประสิทธิภาพด้านต้นทุน รวมถึงประกันการส่งสินค้าที่ถูกต้อง ทันเวลา และพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในบริการอย่างต่อเนื่องด้วย

นี่เป็นรากฐานความสำเร็จที่บริษัทเรายึดถือเรื่อยมาทั้งในอดีตและปัจจุบัน

มาตรฐานที่เราต้องมุ่งไปให้ถึง คือ คุณภาพในสายตาของลูกค้า เราต้องใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อเติมเต็มความคาดหวังและข้อกำหนดของลูกค้า พนักงานทุกคนต้องคิดและทำตามหลักการนี้ และเราทั้งหมดต้องร่วมมือกันโดยคำนึงถึงเป้าหมายนี้

งานของเราตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์ "ข้อบกพร่องเป็นศูนย์" และเราดำเนินมาตรการนี้ในทุกๆ แผนกเพื่อรับรองและป้องกันข้อบกพร่อง ไม่ใช่แค่เพียงตรวจสอบหาข้อบกพร่องเท่านั้น

ผลงานของเราต้องปราศจากข้อบกพร่องตลอดเวลาและในสถานที่ทำงานทุกแห่งตลอดทั่วทั้งบริษัท

ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดยึดมั่นทุ่มเทอย่างสุดกำลังเพื่อนโยบายด้านคุณภาพนี้

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ