ประวัติความเป็นมา

Company history

 
 

พ.ศ. 2543

FAG ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2543

 

พ.ศ. 2549

บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันเรามีสำนักงานสาขาอยู่สองแห่งคือสระบุรีและระยอง

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ