บริษัท

สิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
ส่วนสำคัญของปรัชญาของบริษัท

 

การปกป้องสิ่งแวดล้อมในฐานะเป้าหมายของบริษัท สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับเรา เป็นเวลาหลายปีที่ปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อ การผลิตและการจัดหาและการกำจัดทิ้งวัสดุ การปกป้องสิ่งแวดล้อมเชิงรุกจึงเป็นส่วนสำคัญในทุกสาขาธุรกิจของเรา เราเชื่อว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยส่งผลความก้าวหน้าและความสำเร็จของบริษัท

ด้วยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสถานที่ทำการผลิตของเรา ทำให้เรามีบทบาทนำในการปกป้องสิ่งแวดล้อม โรงงานของ Schaeffler Group ทุกแห่งทั่วโลกได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 โรงงานหลายแห่ง แม้แต่นอกทวีปยุโรป ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) หรือมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมเชิงระบบขององคกร ซึ่งเข้มงวดกว่าด้วย

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ