Search term

การเข้าทำงานของคุณ

ใช้ทักษะของคุณ และก้าวไปสู่เป้าหมายด้านอาชีพไปพร้อมกับเรา เรามอบตำแหน่งที่ดึงดูดใจในสภาพแวดล้อมที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดี และรวมถึงให้โอกาสมากมายในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานและพัฒนาตนเอง

กำลังมองหาความท้าทายใหม่ๆ หรือเปล่า

เนื่องจากความรู้ในผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้งนั้นมีความจำเป็น เราจึงเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของคุณให้แข็งแกร่งด้วยหลักสูตรอบรมขั้นต้นที่เข้มข้น หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าบรรดาวิศวกรของเราจะให้คำปรึกษากับลูกค้าภายในและภายนอกด้วยความเชี่ยวชาญในระดับสูง

สิ่งที่คุณจะได้จากเรา

  • โอกาสเข้าทำงานในสายพาณิชย์และสายปฏิบัติการมากมาย
  • สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีชีวิตชีวา ทำงานเป็นทีม และมีความเป็นมืออาชีพ
  • โอกาสในการรับผิดชอบงานของตนเอง และรับหน้าที่รับผิดชอบอย่างรวดเร็ว
  • มีอิสระในการใช้ความสร้างสรรค์สูง
  • การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล โดยกำหนดเป้าหมาย และมีความต่อเนื่อง
  • โอกาสที่หลากหลายสำหรับการพัฒนาภายในกลุ่มบริษัทแชฟฟ์เลอร์

โปรดเลือกตำแหน่งงานของเราที่คุณต้องการ หัวข้อ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครของเรา และสมัครเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งที่ไม่จำเจและประสบความสำเร็จ

การทำงาน

ที่กลุ่มบริษัทแชฟฟ์เลอร์ ทักษะและความทุ่มเทของคุณจะเป็นตัวกำหนดการพัฒนาอาชีพของคุณทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เรามอบโอกาสในการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่หลากหลายทั้งในขอบเขตงานที่กว้างขวางทั้งการปฏิบัติงานทางเทคนิค ดิจิตอล และพาณิชย์

Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ