Search term

แชฟฟ์เลอร์ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริษัทแชฟฟ์เลอร์ได้ทุ่มลงทุนกับการฝึกอบรม รวมถึงการฝึกอบรมขั้นสูง และได้เข้าร่วมการจัดหลักสูตรปริญญาที่มุ่งเน้นด้านการปฏิบัติร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง เราสนับสนุนและท้าทายพนักงานของเราด้วยงานที่น่าตื่นเต้น ซึ่งจะช่วยให้เราทำงานร่วมกันในการสร้าง "การขับเคลื่อนสำหรับวันพรุ่งนี้" ในฐานะซัพพลายเออร์ธุรกิจการขับเคลื่อนระดับโลก เราได้เสนอตัวเลือกมากมายสำหรับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ และการวางแผนอาชีพ ซึ่งประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัทแชฟฟ์เลอร์

พนักงานที่มีความกระตือรือร้นและคุณสมบัติสูงเป็นเสาหลักที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จในระยะยาวของกลุ่มบริษัทแชฟฟ์เลอร์

คุณ Corinna Schittenhelm หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแชฟฟ์เลอร์ เอจี

คุณจะได้รับการสนับสนุนเปี่ยมคุณค่าจากฝ่ายพัฒนาบุคลากรของเราระหว่างทุกช่วงการพัฒนาอาชีพของคุณ เพื่อให้คุณมีทักษะทางเทคนิค การใช้แบบแผน และทักษะส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับหน้าที่ของคุณตลอดเวลา

โอกาสในการพัฒนา

เราได้มุ่งมั่นลงทุนกับการสนับสนุนและพัฒนาพนักงานของเราตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหารอย่างเนื่อง ด้วยการจัดตั้งแชฟฟ์เลอร์ อะคาเดมี เพราะฉะนั้น แชฟฟ์เลอร์ อะคาเดมีจึงเป็นสถานที่แห่งการศึกษาและการสร้างเครือข่ายร่วม รวมถึงเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระดับโลก

แชฟฟ์เลอร์ อะคาเดมี

Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ