Search term

โอกาสในการพัฒนา

คุณจะได้รับการสนับสนุนที่มีประโยชน์จากฝ่ายพัฒนาบุคลากรของเราระหว่างทุกช่วงการพัฒนาอาชีพของคุณ เพื่อให้คุณมีทักษะทางเทคนิค การใช้แบบแผน และทักษะส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับหน้าที่ของคุณตลอดเวลา

การเริ่มต้นที่ดี: การอบรมขั้นต้น

ด้วยแผนการอบรมขั้นต้นรายบุคคล คุณจะได้รับข้อมูลและความรู้ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการทำงานกับกลุ่มบริษัทแชฟฟ์เลอร์ เพิ่มเติมจากทักษะที่คุณมีอยู่แล้ว คุณจำเป็นต้องทราบภาพรวมที่ครอบคลุมของบริษัทของเรา เพื่อให้ช่วงต้นในการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงจัดกิจกรรมอบรมขั้นต้นสำหรับพนักงานใหม่ขึ้นมา เพื่อให้ได้ทำความรู้จักกับแผนกที่พวกเขาทำงาน และสร้างความคุ้นเคยในโครงสร้างการทำงานของบริษัท ผู้ให้คำแนะนำที่ช่วยเหลือคุณในการทำความรู้จักกับสภาพแวดล้อมการทำงานจะรับประกันว่าคุณจะสามารถเข้ากับทีมของคุณได้แต่เริ่มทำงาน นอกจากนี้ เรายังขอนำเสนอโปรแกรมฝึกงานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นอีกตัวเลือกในการเข้าทำงานกับบริษัทโดยตรงอีกด้วย

การพัฒนาส่วนบุคคล และการวางแผนการงาน: การจัดการผู้มีความสามารถ

หนึ่งในงานที่สำคัญที่สุดในการจัดการผู้มีความสามารถที่แชฟฟ์เลอร์ คือการพัฒนาส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละคน การจัดการผู้มีความสามารถนั้นประกอบด้วยการให้โอกาสเฉพาะในการพัฒนาแก่พนักงาน รวมถึงการระบุตัวบุคคลที่มีความสามารถสูง และพิจารณาตำแหน่งภายในองค์กร (ในระดับนานาชาติ) ให้กับพวกเข้าล่วงหน้า

การจัดการผู้มีความสามารถเป็นวงจรต่อปีที่เริ่มจากเจรจาการพัฒนาพนักงานที่จะเกิดขึ้นปีละครั้ง ซึ่งเป็นการเจรจาที่พนักงานและหัวหน้างานจะหารือเกี่ยวกับความประพฤติ ประสิทธิภาพการทำงาน ความสามารถ และทักษะของตัวพนักงาน แผนการพัฒนารายบุคคลเป็นขั้นตอนเพิ่มเติมระหว่างการเจรจา และให้การสนับสนุนการกำหนดและวางการพัฒนาส่วนบุคคล ผลลัพธ์ของการเจรจานี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการหารือที่งานทบทวนผู้มีความสามารถระดับโลกที่จะเกิดขึ้นต่อมา การทบทวนนี้ทำหน้าที่เป็นแพลทฟอร์มในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของทุกแผนก โดยมีจุดประสงค์ในการระบุและยืนยันพนักงานที่มีความสามารถ ริเริ่มการพัฒนารายบุคคล และดำเนินการวางแผนสู่ความสำเร็จ

คุณสมบัติ: แชฟฟ์เลอร์ อะคาเดมี

พนักงานที่มีคุณสมบัติสูงเป็นปัจจัยในการประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับโลก ปัจจุบันทวีความดุเดือดมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ แชฟฟ์เลอร์จึงได้แบ่งปันโอกาสมากมายในการพัฒนาพนักงานทั่วโลก โดยเป็นส่วนหนึ่งของแชฟฟ์เลอร์ อะคาเดมี ด้วยหลักสูตรที่มีเนื้อหาหลากหลาย โอกาสในการพัฒนาคุณสมบัติที่แชฟฟ์เลอร์ อะคาเดมีมอบให้ จึงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาพนักงานทั้งหมดของเรา ตั้งแต่พนักงานปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อช่วยให้พวกเราบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายด้านอาชีพ

กลุ่มบริษัทแชฟฟ์เลอร์สนับสนุนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และเชิงระบบในพนักงานทุกคน จะมีการหารือข้อกำหนดคุณสมบัติใดๆ และทำการตกลงเกี่ยวกับการอบรมระหว่างการเจรจาการพัฒนาพนักงานประจำปี บัญชีแสดงรายการการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เช่น การอบรมในด้านการพัฒนาส่วนบุคคล การจัดการธุรกิจและทักษะทางเทคนิค รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ฝึกอบรมมืออาชีพและวิธีดำเนินการเรียนการสอนที่ทันสมัยจะช่วยรับรองว่าจะเกิดการถ่ายโอนความเชี่ยวชาญได้สูง เราให้การสนับสนุนคุณในการสร้างเครือข่าย และในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและการพัฒนาส่วนบุคคลของคุณ ด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่ปรับให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมจากสถานที่ต่างๆ

พอร์ทัลตำแหน่งงานภายใน

เปลี่ยนงาน และยังคงร่วมงานกับกลุ่มบริษัทเชฟฟ์เลอร์ การพัฒนาพนักงานที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และโอกาสในเปลี่ยนตำแหน่งภายในบริษัทเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษสำหรับเรา นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้สร้างพอร์ทัลตำแหน่งงานภายในไว้ในระบบอินทราเน็ต เพื่อให้พนักงานของเราสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับทั้งหมดภายในบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และสมัครงานผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยตรง

แรงบันดาลใจชั้นเลิศ: การจัดการไอเดีย

เชฟฟ์เลอร์ได้มอบแพลทฟอร์มอันยอดเยี่ยมในการควบคุมศักยภาพที่ได้รับการยอมรับให้กับพนักงาน ผ่าน "ideafactory" เพื่อให้เกิดการดำเนินการให้กระบวนการทำงานหรือผลิตภัณฑ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทิศทางที่ถูกต้อง เนื่องจากการจัดการไอเดียทำให้สถานการณ์ที่ทั้งฝั่งบริษัทและผู้เสนอไอเดียได้ประโยชน์ จึงอนุญาตให้มีการสนับสนุนแบบมีส่วนร่วมจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ หลังจากที่การดำเนินการตามไอเดียประสบความสำเร็จ พนักงานจะได้รับทั้งโบนัส และความรู้สึกดีๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานที่แชฟฟ์เลอร์ให้ดีขึ้นได้ด้วย

Share Page

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ