อาชีพ

เรากำหนดรูปแบบของการขับเคลื่อนไปสู่อนาคต

พนักงานราว 92,000 คนในโรงงานและสำนักงานขายกว่า 170 แห่งช่วยให้มั่นใจว่าโลกของเรายังคงขับเคลื่อนต่อไป

“บริษัทจะดีได้เพียงใดขึ้นอยู่กับพนักงาน" เป็นคติพจน์ที่ Schaeffler Group ยึดถือเรื่อยมา บริษัทที่เป็นของครอบครัวของเราผสมผสานเป้าหมายยุทธศาสตร์ระยะยาวเข้ากับวิธีบริหารจัดการที่ก้าวล้ำหน้าและตำแหน่งงานที่ดึงดูดใจ ความสร้างสรรค์และความรวดเร็วของพนักงานของเรา และความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนช่วยประกันการดำรงขีดความสามารถในการแข่งขันของเรา การพัฒนาบุคลากรของเรามีลักษณะเด่นอยู่ที่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พนักงานของเราได้ประโยชน์จากโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพที่หลากหลายทั้งภายในบริษัทและผ่านการโยกย้ายชั่วคราวไปยังแบรนด์อื่นของ Schaeffler Group

 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ