ผู้ติดต่อ
ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสำหรับของไหล กรุณาดูที่
www.schaeffler.com

 
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสำหรับของไหล

เทคโนโลยีสำหรับของไหล

ผลิตภัณฑ์ของ INA และ FAG สำหรับระบบไฮดรอลิกและปั๊มที่มีอยู่เป็นจำนวนมากอยู่ภายใต้การดำเนินการของกลุ่มเทคโนโลยีสำหรับของไหล

ลูกปืนและอุปกรณ์สำหรับการใช้งานเหล่านี้จะต้องสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ กลุ่มเทคโนโลยีสำหรับของไหลสามารถตอบรับต่อความต้องการในการทำงานเหล่านี้ได้โดยการพัฒนาโซลูชั่นเฉพาะขึ้น หรือในบางกรณีด้วยการใช้อุปกรณ์มาตรฐานที่สลับซับซ้อน

 
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์
 • ลูกปืนแบบลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดียว
 • ลูกปืนกลมแบบสัมผัสเป็นมุมแถวเดียว
 • ลูกปืนกลมแบบสัมผัสเป็นมุมสองแถว
 • ลูกปืนแบบลูกกลิ้งผิวโค้ง
 • ลูกปืนแบบลูกกลิ้งทรงเรียว
 • ลูกปืนกลมร่องลึก
 • ลูกปืนแบบสัมผัสสี่จุด
 
 

การใช้งาน

ปั๊มขับให้ของไหลเคลื่อนที่

 • ทำให้ของไหลเปลี่ยนสถานะจากของไหลความดันต่ำเป็นของไหลที่มีความดันสูงขึ้น
 • ทำให้ของไหลเปลี่ยนสถานะจากของไหลที่ระดับแรงโน้มถ่วงต่ำเป็นของไหลที่ระดับแรงโน้มถ่วงสูงขึ้น
 • ทำให้ของไหลเปลี่ยนสถานะจากของไหลที่มีอัตราการไหลต่ำเป็นของไหลที่มีอัตราการไหลสูงขึ้น

ปั๊มต่างๆ จะทำงานโดยใช้หลักการพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจากสองหลักการต่อไปนี้ หลักการแทนที่และหลักการของแรงหนีศูนย์กลาง ของไหลจะไหลในทิศทางตามแนวแกนเข้าไปในปั๊มหอยโข่ง และถูกขับให้เคลื่อนที่โดยล้อใบพัดความเร็วสูง ในปั๊มแบบลูกสูบ ของไหลในกระบอกสูบจะถูกอัดโดยลูกสูบที่เคลื่อนที่ไปและกลับ

ของไหลที่ทำการปั๊ม

 • คอนกรีต
 • น้ำเสีย
 • น้ำมัน
 • น้ำจากการควบแน่น
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • สารหล่อเย็น
 • กรด/ด่าง
 • น้ำ
 • อาหาร

การใช้งาน

 • อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
 • อุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • ระบบฉีดน้ำ
 • การทดน้ำและการระบายน้ำ
 • อุตสาหกรรมเคมี
 • อุปกรณ์ดับเพลิง
 • ระบบทำความร้อน
 • การทำความสะอาด
 • อุปกรณ์ไฮดรอลิก
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • สระว่ายน้ำ
 • เรือ
 • ระบบจ่ายน้ำ
 • การทำเหมืองแร่
 • โรงผลิตไฟฟ้า

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ