ผู้ติดต่อ
ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้งานกับระบบอากาศ กรุณาดูที่
www.schaeffler.com

 
อุตสาหกรรม

การใช้งานกับระบบอากาศ

 
 
 

สายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกส่วนของคอมเพรสเซอร์ พัดลม และเครื่องหมุนเหวี่ยง

สำหรับการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก INA และ FAG ได้รวมสายผลิตภัณฑ์สำหรับคอมเพรสเซอร์ พัดลม และเครื่องหมุนเหวี่ยงไว้ในกลุ่ม "การใช้งานกับระบบอากาศ"

กลุ่มผลิตภัณฑ์

 • ลูกปืนแบบลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดียว
 • ลูกปืนกลมแบบสัมผัสเป็นมุมแถวเดียว
 • ลูกปืนกลมแบบสัมผัสเป็นมุมสองแถว
 • ลูกปืนแบบลูกกลิ้งผิวโค้ง
 • ลูกปืนแบบลูกกลิ้งทรงเรียว
 • ลูกปืนกลมร่องลึก
 • ลูกปืนแบบสัมผัสสี่จุด

 
 

การใช้งาน

คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมเกือบทุกกลุ่ม ได้แก่ ในบริษัทผู้ผลิต ในการป้องกันสิ่งแวดล้อม ในการก่อสร้างและเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ บนเรือ และในการใช้งานทางการแพทย์ โดยจะมีหน้าที่สำคัญคือการควบแน่นและลำเลียงอากาศ ก๊าซ หรือส่วนผสมระหว่างอากาศกับก๊าซอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบจะทำงานโดยใช้หลักการการแทนที่ ซึ่งสามารถใช้ในการอัดก๊าซทางเทคนิคได้เกือบทุกชนิด คอมเพรสเซอร์แบบนี้สามารถสร้างแรงดันอัดได้สูงถึง 2000 บาร์

คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบจะมีทั้งแบบกระบอกสูบเดี่ยวและหลายกระบอกสูบ รวมถึงคอมเพรสเซอร์แบบจังหวะเดียวและแบบหลายจังหวะ คอมเพรสเซอร์แบบหลายกระบอกสูบจะใช้ในงานที่ต้องการปริมาณอากาศมากกว่า ส่วนคอมเพรสเซอร์แบบหลายจังหวะจะใช้สำหรับงานที่ต้องการแรงดันสูงกว่า

การใช้งาน

 • เครื่องยนต์และมอเตอร์สตาร์ท
 • ในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและในอุตสาหกรรมยา
 • ในงานช่างฝีมือ

 
 

รูทโบลเวอร์
รูทโบลเวอร์ (โบลเวอร์แบบลูกสูบหมุน) เป็นเครื่องจักรซึ่งใช้ลูกสูบโรตารี่แบบสองเพลา ลูกสูบแบบโรตารี่ซึ่งรองรับโดยลูกปืนแบบลูกกลิ้งนี้จะทำงานโดยไม่มีการสัมผัสซึ่งกันและกันโดยการใช้เฟืองซิงโครไนซ์

เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียแรงดัน และเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ลูกสูบแบบโรตารี่จะต้องมีระยะหลวมที่น้อยที่สุด (เช่นเดียวกับคอมเพรสเซอร์แบบสกรู) ซึ่งหมายความว่าระยะห่างระหว่างลูกสูบกับตัวเรือนจะต้องน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยเช่นกัน

การใช้งาน

 • ระบบเติมอากาศในโรงงานบำบัดน้ำเสีย
 • การหมุนเวียนก๊าซแรงดันสูง
 • การผลิตเหล็ก
 • การผลิตก๊าซธรรมชาติ

 
 

คอมเพรสเซอร์แบบสกรู
คอมเพรสเซอร์แบบสกรูจะทำงานโดยใช้หลักการแทนที่ ลูกสูบแบบโรตารี่สองชุดที่วางในแนวขนานที่มีรูปร่างต่างกันจะถูกขับเคลื่อนในทิศทางตรงข้ามกันภายในตัวเรือนเดียวกัน ในปัจจุบันนี้ ครึ่งหนึ่งของคอมเพรสเซอร์ที่ผลิตออกมาในตลาดจะเป็นคอมเพรสเซอร์แบบสกรู

คอมเพรสเซอร์แบบสกรูจะใช้กันมากในโรงงานที่ต้องการอากาศในปริมาณมาก โดยจะมีอยู่สองชนิดด้วยกันคือ คอมเพรสเซอร์แบบสกรูชนิดฉีดน้ำมัน กับคอมเพรสเซอร์แบบสกรูชนิดไม่ใช้น้ำมัน

การใช้งาน

 • คอมเพรสเซอร์สำหรับการเติมและการถ่ายของในไซโลและรถบรรทุกอาหารสัตว์
 • โรงคอมเพรสเซอร์จ่ายอากาศในอุตสาหกรรมเคมีและในวิศวกรรมการแปรรูป
 • เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสากรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • คอมเพรสเซอร์ทำความเย็นในระบบปรับอากาศ

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ