ข้อมูลการปกป้องข้อมูล

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อกฎหมาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลของแชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย)

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกหรือทำซ้ำนอกเหนือไปจากการใช้เปิดดูออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถสั่งพิมพ์หน้าต่างๆ แบบสมบูรณ์จากเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวได้

2. การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์

หากท่านต้องการทำลิงค์มายังเว็บไซต์นี้ โปรดให้ลิงค์ไปยังหน้าแรกของแชฟฟ์เลอร์

3. ความถูกต้องของข้อมูล

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายสำหรับลูกค้าของแชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) และอาจไม่สามารถใช้ได้กับขอบเขตอำนาจอื่นๆ แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด อย่างไรก็ดี แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เมื่อใดก็ได้ โปรดอย่ายึดถือข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากการยึดถือตามข้อความดังกล่าวตามที่กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้ แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ตามที่กฎหมายอนุญาตอีกด้วย

4. รายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเว็บจะบันทึกชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ ที่อยู่ไอพี เว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งานก่อนหน้า และเว็บไซต์ของเราที่คุณเคยเรียกใช้งาน รวมถึงวันและระยะเวลาที่ใช้งาน การใช้ที่อยู่ไอพีจะจำกัดเฉพาะส่วนที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หมายเลขจะถูกย่อให้สั้นลงเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ และจะถูกนำไปใช้แบบไม่เปิดเผยชื่อโดยจะไม่มีการเชื่อมต่อกับข้อมูลส่วนตัว เราใช้คุกกี้เพื่อสำรวจความนิยมของผู้เข้าชมเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน ผู้ใช้งานแต่ละรายจะไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อ และข้อมูลส่วนตัวจะถูกบันทึกเฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลโดยสมัครใจผ่านบริการออนไลน์ที่จัดให้เท่านั้น

กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Google Analytics ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Google Analytics ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ตัวอักษรในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการวิเคราะห์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณที่สร้างโดยคุกกี้ (รวมทั้งที่อยู่ไอพีของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา

ในกระบวนการปกปิดข้อมูลที่อยู่ไอพีของผู้ใช้งาน Google จะทำการตัด/ปกปิด ตัวเลขแปดหลักสุดท้ายของที่อยู่ไอพีของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปรวมถึงประเทศอื่นๆ ที่ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยเขตเศรษฐกิจยุโรป มีเพียงบางกรณีที่หมายเลขที่อยู่ไอพีฉบับเต็มจะถูกส่งต่อไปยัง Google เพื่อทำการย่อและจัดเก็บลงเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐฯ ในนามของผู้ให้บริการเว็บไซต์ Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โดยรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ให้กับผู้ประกอบการเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ตแก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์

ทาง Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ไอพีของคุณกับข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ Google คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าวคุณอาจจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ คุณสามารถป้องกันการรวบรวมและการใช้งานข้อมูลของ Google (คุกกี้และที่อยู่ไอพี) ได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินสำหรับเบราว์เซอร์ได้ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th.

คุณสามารถปฏิเสธการใช้งาน Google Analytics ได้โดยคลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้ (ปิดการใช้งาน Google Analytics) คุกกี้ที่สามารถยกเลิกได้จะถูกติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการเก็บข้อมูลของคุณในระหว่างเข้าชมเว็บไซต์

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ที่ http://www.google.com/analytics/terms/gb.html หรือที่https://www.google.de/intl/th/policies/ โปรดทราบว่าในเว็บไซต์นี้ รหัส Google Analytics จะลงท้ายด้วย “anonymizelp” เพื่อให้ระบบรวบรวมที่อยู่ไอพีโดยไม่เปิดเผยชื่อ(เรียกว่า IP-masking)

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและเพิกถอนความยินยอม

คุณมีสิทธิ์ที่จะรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านการส่งคำร้อง นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงบล็อกหรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณได้หากมีกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลที่สามารถป้องกันการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ กรุณาส่งคำถามเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลมาที่

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัท แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่

บริษัท แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์
ชั้น 34 ห้อง 3403-3404
ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทร. 02 697 0000
แฟ็กซ์. 02 697 0001

อี-เมล์: marketing_th@schaeffler.com
เว็บไซด์: www.schaeffler.co.th

 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ