ค้นหา

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป

ความเป็นธรรม ความเคารพซึ่งกันและกัน และความซื่อสัตย์ ถือเป็นเสาหลักในแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นพื้นฐานการกระทำของเราด้วย แชฟฟ์เลอเชื่อในความรับผิดชอบขององค์กร และดังนั้นเราจึงสร้างสิ่งที่จำเป็นต้องมีสำหรับความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัท

จรรยาบรรณนี้เป็นการกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติตามในจดหมายและจิตวิญญาณโดย พนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการ เช่นเดียวกับที่แชฟฟ์เลอร์คาดหวังจากบริหารพันธมิตทางธุรกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของแชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป

แชร์หน้านี้

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

ยอมรับ