ซัพพลายเออร์

คุณภาพ

ความสามารถในการแข่งขันและตำแหน่งของ Schaeffler Group ในตลาดโลกถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณภาพที่ไร้ข้อบกพร่องและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดซื้อจากซัพพลายเออร์มีอิทธิพลต่อเนื่องกับหน่วยการผลิตที่ใช้เทคนิคอย่างสูงและต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดด้านคุณภาพของ Schaeffler Group ต่อซัพพลายเออร์ รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ตามมาตรฐานคุณภาพสากล