ซัพพลายเออร์

องค์กรจัดซื้อ

องค์กรจัดซื้อของ Schaeffler Group มีคุณสมบัติเด่นที่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และตลาดจัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศที่โดดเด่น สมาชิกในทีมที่มีจำนวนมากทำหน้าที่จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับไซต์การผลิตของเราทั่วโลก ในเวลาเดียวกัน เราต้องการมาตรฐานระดับสูงของคุณภาพการจัดหาจากคู่ค้าการจัดซื้อจัดหาของเรา