ซัพพลายเออร์

เงื่อนไขเกี่ยวกับสัญญา

ข้อตกลงและกฎข้อบังคับเหล่านี้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับความสัมพันธ์ทั้งหมดกับซัพพลายเออร์ของเรา คุณจะพบเอกสารล่าสุดได้ที่นี่ ถ้าคุณได้รับข้อความจากเรา กรุณาดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ และส่งเอกสารข้อตกลงที่ลงนามแล้วให้เราสองชุด