ผลิตภัณฑ์สำหรับแทรกเตอร์

แม่ปั๊มคลัตช์ล่างของคลัตช์ไฮดรอลิก (CSC)

คำอธิบาย:

แม่ปั๊มคลัตช์ล่างของคลัตช์ไฮดรอลิกที่ควบคุมซี่ของไดอะแฟรมสปริงผ่านทางลูกปืนคลัตช์ และตัดการส่งถ่ายแรงบิดด้วยคลัตช์