แผ่น PTO (มีการหน่วง)

รายละเอียดของแผ่น PTO (มีการหน่วง)

 
 

คุณลักษณะ:
โดยทั่วไปไม่มีการเลี่ยงเพื่อลดการกระแทกหรือแดมเปอร์รับแรงบิด ผิวหน้าที่คุ้มค่า หรือส่วนที่เป็นเซรามิกโลหะมีจำนวนลดลง

การใช้งาน:
แทรกเตอร์ที่ใช้คลัตช์แบบแห้ง และมีกำลังไม่เกิน 130 กิโลวัตต์