แผ่นคลัตช์

คลัตช์แ้ห้งแบบหลายแผ่น (Multi-disc dry clutch)

คำอธิบาย:

นี่คือคลัตช์แบบแห้งหลายแผ่นที่มีหลักการทำงานเหมือนกับคลัตช์เดี่ยวทุกประการ ในเวลาที่เข้าคลัตช์ ชุดแผ่นคลัตช์หลายแผ่นนี้จะได้รับแรงจากไดอะแฟรมสปริง และทำให้เกิดการส่งผ่านของกำลัง การปลดคลัตช์จะทำโดยการกดซี่ของไดอะแฟรมสปริงผ่านทางลูกปืนคลัตช์