แผ่นขับคลัตช์มีแดมเปอร์มุมกว้าง

รายละเอียดของแผ่นขับคลัตช์มีแดมเปอร์มุมกว้าง

 
 

คุณลักษณะ:
แดมเปอร์สมรรถนะสูงที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่เป็นโมดูลสำหรับแผ่นคลัตช์มาตรฐาน

การใช้งาน:
แทรกเตอร์ที่มีกำลังไม่เกิน 100 กิโลวัตต์