แผ่นคลัตช์

แผ่นขับคลัตช์ (มีการหน่วง) (Drive disc (damped))

คำอธิบาย:

แผ่นคลัตช์ที่มีการหน่วงแรงบิด ที่มีส่วนผ้าคลัตช์ส่วนที่เป็นผิวหน้าแต่ละส่วนยึดด้วยรีเว็ตลงบนส่วนที่เป็นสปริง ผิวหน้าทำด้วยวัสดุผงโลหะอัด (โลหะ + สารหล่อลื่น + วัสดุเพิ่มแรงเสียดทาน) การยึดด้วยรีเว็ตจะยึดไปตามเส้นรอบวงของแผ่นผ้าคลัตช์ของแผ่นขับ โดยไม่มีรีเว็ตแยก พื้นที่ทำงานสำหรับการสึกหรอจึงมากขึ้นจากจำนวนหัวรีเว็ตที่หายไป