ข้อมูลเพิ่มเติม

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์พร้อมตัวเลือกและระบบข้อมูล

ลูกปืนแบบลูกกลิ้งทรงเรียว
 
ผู้ติดต่อ

คุณต้องการใบเสนอราคา?

แบบฟอร์มจดหมายสอบถามผลิตภัณฑ์

 
ตลับลูกปืนแบบหมุน

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว

 
 
 
 

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวประกอบด้วย แหวนในและแหวนนอก ซึ่งมีรางวิ่งเอียงเป็นมุม เม็ดลูกกลิ้งทรงเรียวและรังลูกปืน ตลับลูกปืนประเภทนี้เป็นแบบที่ถอดแยกชิ้นส่วนได้ แหวนนอกและแหวนในจึงสามารถติดตั้งแยกจากกันได้ ตลับลูกปืนประเภทนี้สามารถรับแรงในแนวแกนได้หนึ่งทิศทางและสามารถรับแรงในแนวรัศมีได้มากอยู่ ตามปกติตลับลูกปืนเม็ดเรียวต้องได้รับการปรับตั้งระยะในแนวแกนเทียบกับตลับลูกปืนเม็ดเรียงอีกตัวหนึ่ง ซึ่งติดตั้งในลักษณะตรงกันข้ามเหมือนภาพในกระจก