ข้อมูลเพิ่มเติม

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์พร้อมตัวเลือกและระบบข้อมูล

ลูกปืนกลมปรับแนวได้เอง
 
ผู้ติดต่อ

คุณต้องการใบเสนอราคา?

แบบฟอร์มจดหมายสอบถามผลิตภัณฑ์

 
ตลับลูกปืนแบบหมุน

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวได้เอง

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวได้เองมีเม็ดลูกกลิ้งสองแถวประกอบด้วยวงแหวนนอกที่มีรางวิ่งเว้าเข้าไป วงแหวนในที่มีให้เลือกทั้งแบบรูในตรงเป็นทรงกระบอกกับแบบรูในเรียว เม็ดลูกกลิ้งและรังลูกปืน ตลับลูกปืนประเภทนี้ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้ มีให้เลือกทั้งในแบบที่มีซีลและไม่มีซีลในตัว