ข้อมูลเพิ่มเติม

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์พร้อมตัวเลือกและระบบข้อมูล

ลูกปืนกลมตามแนวแกน
ผู้ติดต่อ

คุณต้องการใบเสนอราคา?

แบบฟอร์มจดหมายสอบถามผลิตภัณฑ์

 
ตลับลูกปืนแบบหมุน

ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน

ตลับลูกปืนเม็กกลมกันรุนประกอบด้วย แหวนรองเพลา, แหวนรองเสื้อและชุดเม็ดลูกกลิ้งพร้อมรังลูกปืน ตลับลูกปืนชนิดนี้เป็นแบบถอดแยกชิ้นส่วนได้ จึงสามารถติดตั้งแยกกันได้

นอกจากแบบแหวนรองผิวตรงแล้ว ยังมีแบบแหวนรองผิวโค้งเพื่อรองรับการเยื้องศูนย์ของแนวเพลา โดยใช้ร่วมกับแหวนรองเสริมที่มีผิวโค้งเช่นกัน ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุนมีทั้งแบบแถวเดียวและแบบสองแถว

ตลับลูกปืนสามารถรับแรงในแนวแกนได้ดี แต่ต้องไม่มีแรงในแนวรัศมีเข้ามากระทำเลย