ประวัติความเป็นมา

Company history

 
 

พ.ศ. 2543

FAG ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2543

 

พ.ศ. 2549

บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แชฟฟ์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันเรามีสำนักงานสาขาอยู่สองแห่งคือสระบุรีและระยอง