พลังงานลม

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Le Schaeffler Wind-Power-Standard
โบรชัวร์ | 2016-10 | 087990121-0000 | ฝรั่งเศส

Le Schaeffler Wind-Power-Standard

Pour être rentables, les éoliennes ont besoin de composants fiables. Nous proposons les roulements adaptés à chaque type d’éolienne et un concept global pour en augmenter encore la fiabilité – le Schaeffler Wind-Power-Standard.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Монтаж и обслуживание подшипников качения
แค็ตตาล็อก | 2016-10 | IS 1 | รัสเซีย

Монтаж и обслуживание подшипников качения

Продукция Сервисные услуги Программы обучения

Данный каталог ориентирован, в первую очередь, на персонал, ответственный за ремонт и эксплуатацию машин и оборудования, в которых подшипники качения и иные вращающиеся элементы оказывают существенное влияние на качество продукции и технологических процессов. Сотрудники, отвечающие за обслуживание, ремонт и производственные процессы, в своей повседневной работе в праве положиться на качество своих инструментов и компетентность партнеров по сервису. Поэтому в рамках промышленного сервиса фирма Schaeffler предлагает высококачественные изделия, сервисные услуги и образовательные программы

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Russland GmbH

 
Pendelrollenlager
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-10 | TPI 251 | 089241240-0000 | เยอรมัน

Pendelrollenlager

für Rotorlagerungen in Windkraftanlagen Festlager

Sind Fest- und Loslager in separaten Gehäusen untergebracht, kann aufgrund der Montage- und Fertigungsungenauigkeiten sowie der Wellenbiegung aus den Betriebslasten nur eine winkeleinstellbare Lagerbauart verwendet werden. Pendelrollenlager sind hier wegen der hohen Belastungen der Rotorlager die bevorzugte Lagerbauart.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Spherical Roller Bearings
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-10 | TPI 251 | อังกฤษ

Spherical Roller Bearings

For rotor bearing arrangements in wind turbines Locating bearings

Where locating bearing and non-locating bearings are accommodated in separate housings it is possible that, due to mounting and manufacturing inaccuracies as well as the shaft deflection resulting from operating loads, the only bearing type that can be used is one with an angular adjustment facility. Due to the high loads acting on the rotor bearings, spherical roller bearings are the preferred bearing type here.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Gleitlager
โบรชัวร์ | 2016-09 | PPB | เยอรมัน

Gleitlager

Für alles, was sich bewegt

Unter der Marke INA produziert und vertreibt die Schaeffler Gruppe eine Vielfalt hochwertiger Gleitlager. Dazu gehören Gleitbuchsen mit Elgotex und Elgoglide ebenso wie Metall-Polymer-Verbundgleitlager. Hinzu kommt das bewährte Programm an Gelenklagern und Gelenkköpfen. Somit sind wir in der Lage, Ihnen für nahezu jede Anwendung das passende Gleitlager zu liefern.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
滑动轴承
โบรชัวร์ | 2016-09 | PPB | จีน

滑动轴承

适用于一切运动设备

舍弗勒集团以INA品牌生产和经销品种丰富的优质滑动轴 承,其中包括采用 Elgotex 和Elgoglide 技术的衬套,以 及金属-高分子复合材料的滑动轴承。当然,我们还供应久 经考验的ELGES 关节轴承系列产品。凭借如此丰富的产 品组合,我们能够向您提供合适的滑动轴承,几乎可以满 足您的所有应用。

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler (China) Co., Ltd. - Plant 2, 3 and 4

 
Plain Bearings
โบรชัวร์ | 2016-09 | PPB | 036899488-0000 | อังกฤษ

Plain Bearings

For Everything That Moves

The Schaeffler Group produces and distributes a wide range of highquality plain bearings under the INA brand. These include bushings with Elgotex and Elgoglide as well as metal-polymer composite plain bearings. Also available, of course, is our proven line of spherical plain bearings and rod ends. This expansive product portfolio enables us to provide you with the right plain bearing for virtually any application.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
El Schaeffler Wind Power Standard
โบรชัวร์ | 2016-09 | สเปน

El Schaeffler Wind Power Standard

Los aerogeneradores eficientes requieren componentes fiables. Ofrecemos la mejor solución en rodamientos para cada aerogenerador y un sistema completo que incrementa todavía más la fiabilidad de los rodamientos en los aerogeneradores, el Schaeffler Wind Power Standard.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Iberia, S.L.U. - División Industria

 
舍弗勒风电标准
โบรชัวร์ | 2016-09 | จีน

舍弗勒风电标准

低成本高效益的风力发电机组需要高可靠性的零部件。舍弗勒为风力发电机 组提供最优的轴承解决方案,并提出具有轴承高可靠性的综合理念---舍弗勒风电轴承标准。

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Zustandsüberwachung in einem sehr großen   Windpark
Reference / GTS | 2016-07 | GTS 0106 | เยอรมัน

Zustandsüberwachung in einem sehr großen Windpark

Schaeffler-Überwachungssysteme sichern die Anlagenverfügbarkeit im Fântânele-Cogealac-Grădina Windpark, dem größten On-Shore-Windpark in Rumänien. Zum Einsatz kommen 240 FAG WiPro-Einheiten. Die Systemauslegung und Programmierung der Messaufgaben wurden speziell auf die Windkraftanlagen des Kunden abgestimmt. Ein internationales Team von Schaeffler-Experten richtete zudem im Windpark ein eigenständiges Rechnernetzwerk ein, das ausschließlich zu Zwecken der Zustandsüberwachung dient.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]