พลังงานลม

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Montage und Instandhaltung von Wälzlagern
แค็ตตาล็อก | 2017-03 | IS 1 | 036908126-0000 | เยอรมัน

Montage und Instandhaltung von Wälzlagern

Produkte Dienstleistungen Schulungen

Dieser Katalog richtet sich in erster Linie an Instandhalter und Betreiber von Anlagen, bei denen Wälzlager und andere rotierende Maschinenelemente hinsichtlich Produkt- und Prozessqualität kritisch sind. Verantwortliche für Instandhaltungs- und Produktionsprozesse müssen sich bei ihrer täglichen Arbeit auf die Qualität ihrer Werkzeuge und die Kompetenz ihrer Servicepartner verlassen können. Im Rahmen des Industrieservices bietet die Schaeffler Gruppe deshalb hochwertige Produkte, Dienstleistungen und Schulungen an.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Arcanol Rolling Bearing Greases
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2017-03 | TPI 168 | 035962410-0000 | อังกฤษ

Arcanol Rolling Bearing Greases

For reliable, durable and cost-effective bearing arrangements

An essential factor for the performance capability and the rating life
of a rolling bearing or a linear unit is the correct selection of
a suitable grease. With the competence available at Schaeffler,
the rolling bearing or linear system as a machine element can be
given advantages in terms of reliability and rating life on the way to
realising an application.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Wälzlagerfette Arcanol
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2017-03 | TPI 168 | 035962399-0000 | เยอรมัน

Wälzlagerfette Arcanol

Für sichere, langlebige und wirtschaftliche Lagerungen

Ein wesentlicher Faktor für die Leistungsfähigkeit und die Lebensdauer eines Wälzlagers oder einer Lineareinheit ist die richtige
Auswahl des geeigneten Schmierfettes. Wer hier die bei Schaeffler
vorhandene Kompetenz nutzt, der kann dem Maschinenelement
Wälzlager oder Linearsystem einen Vorsprung an Zuverlässigkeit und
Lebensdauer auf seinem Weg in die Anwendung mitgeben.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Repair and Reconditioning of Rolling Bearings
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2017-02 | TPI 207 | 036893730-0000 | อังกฤษ

Repair and Reconditioning of Rolling Bearings

The characteristics and condition of rolling bearings have
a significant influence on the production process. Preventive and
condition-based maintenance measures are intended to maintain
a consistently high level of plant availability. It is often the case
that new rolling bearings are fitted although the existing bearings
could be restored to as-new condition by means of appropriate
reconditioning. In many cases, reconditioning of rolling bearings
is more cost-effective than using new bearings.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Instandhaltung und Aufbereitung von Wälzlagern
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2017-02 | TPI 207 | 036893722-0000 | เยอรมัน

Instandhaltung und Aufbereitung von Wälzlagern

Eigenschaften und Zustand von Wälzlagern haben einen wesentlichen
Einfluss auf den Produktionsprozess. Durch vorbeugende und
zustandsorientierte Instandhaltung kann eine konstant hohe
Anlagenverfügbarkeit erreicht werden. Oftmals werden neue Wälzlager
eingebaut, obwohl die vorhandenen Lager durch eine fachgerechte
Aufbereitung wieder in einen neuwertigen Zustand versetzt
werden könnten. In vielen Fällen ist es wirtschaftlicher, Wälzlager
aufzubereiten statt Neulager zu verwenden.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Le Schaeffler Wind-Power-Standard
โบรชัวร์ | 2016-10 | 087990121-0000 | ฝรั่งเศส

Le Schaeffler Wind-Power-Standard

Pour être rentables, les éoliennes ont besoin de composants fiables. Nous proposons les roulements adaptés à chaque type d’éolienne et un concept global pour en augmenter encore la fiabilité – le Schaeffler Wind-Power-Standard.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Монтаж и обслуживание подшипников качения
แค็ตตาล็อก | 2016-10 | IS 1 | รัสเซีย

Монтаж и обслуживание подшипников качения

Продукция Сервисные услуги Программы обучения

Данный каталог ориентирован, в первую очередь, на персонал,
ответственный за ремонт и эксплуатацию машин и оборудования,
в которых подшипники качения и иные вращающиеся элементы
оказывают существенное влияние на качество продукции
и технологических процессов. Сотрудники, отвечающие за
обслуживание, ремонт и производственные процессы, в своей
повседневной работе в праве положиться на качество своих
инструментов и компетентность партнеров по сервису.
Поэтому в рамках промышленного сервиса фирма Schaeffler
предлагает высококачественные изделия, сервисные услуги
и образовательные программы

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Russland GmbH

 
Pendelrollenlager
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-10 | TPI 251 | 089241240-0000 | เยอรมัน

Pendelrollenlager

für Rotorlagerungen in Windkraftanlagen Festlager

Sind Fest- und Loslager in separaten Gehäusen untergebracht,
kann aufgrund der Montage- und Fertigungsungenauigkeiten sowie
der Wellenbiegung aus den Betriebslasten nur eine winkeleinstellbare
Lagerbauart verwendet werden. Pendelrollenlager sind hier
wegen der hohen Belastungen der Rotorlager die bevorzugte Lagerbauart.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Spherical Roller Bearings
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-10 | TPI 251 | อังกฤษ

Spherical Roller Bearings

For rotor bearing arrangements in wind turbines Locating bearings

Where locating bearing and non-locating bearings are accommodated
in separate housings it is possible that, due to mounting and
manufacturing inaccuracies as well as the shaft deflection resulting
from operating loads, the only bearing type that can be used is
one with an angular adjustment facility. Due to the high loads acting
on the rotor bearings, spherical roller bearings are the preferred
bearing type here.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Gleitlager
โบรชัวร์ | 2016-09 | PPB | เยอรมัน

Gleitlager

Für alles, was sich bewegt

Unter der Marke INA produziert und vertreibt die Schaeffler Gruppe
eine Vielfalt hochwertiger Gleitlager. Dazu gehören Gleitbuchsen mit
Elgotex und Elgoglide ebenso wie Metall-Polymer-Verbundgleitlager.
Hinzu kommt das bewährte Programm an Gelenklagern und
Gelenkköpfen. Somit sind wir in der Lage, Ihnen für nahezu jede
Anwendung das passende Gleitlager zu liefern.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ