รถจักรยานและอุปกรณ์กีฬา

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
FAG Velomatic the automatic gearshift system
โบรชัวร์ | 2016-08 | OFV | อังกฤษ

FAG Velomatic the automatic gearshift system

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
CYCLING – REINVENTED
โบรชัวร์ | 2016-08 | Velosolutions | อังกฤษ

CYCLING – REINVENTED

SCHAEFFLER VELOSOLUTIONS

With innovations comprising sensors and mechanical
components, from the intelligent bottom bracket unit and
automatic gearshift systems to rotary solutions for electric
drives, hubs, and transmission bearings.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
RADFAHREN WIE NIE ZUVOR
โบรชัวร์ | 2016-08 | Velosolutions | เยอรมัน

RADFAHREN WIE NIE ZUVOR

SCHAEFFLER VELOSOLUTIONS

Mit sensorischen und mechanischen Innovationen – von der intelligenten Tretlagereinheit über Automatikschaltungen bis zur rotativen Lösung
für Elektroantriebe, Naben- und Getriebelager.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
FAG-Velomatic
โบรชัวร์ | 2016-08 | OFV | เยอรมัน

FAG-Velomatic

Die Schaltautomatik

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Cycling - reinvented!
โบรชัวร์ | 2016-08 | VELOSOLUTIONS | อังกฤษ

Cycling - reinvented!

FAG Velomatic

Always in the right gear – wherever you are!

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Radfahren - wie nie zuvor!
โบรชัวร์ | 2016-08 | VELOSOLUTIONS | เยอรมัน

Radfahren - wie nie zuvor!

FAG Velomatic

Immer und überall im richtigen Gang!

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
FAG-VELOMATIC
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-08 | TPI 242 | 085558001-0000 | เยอรมัน

FAG-VELOMATIC

Elektromechanischer Schaltaktor

Merkmale: Die Schaltautomatik FAG-VELOMATIC ist eine automatische Fahrradschaltung mit flexiblem Einsatzgebiet. Sie ersetzt die konventionelle Handschaltung und ermöglicht ein automatisches Schalten von Getriebenaben in Fahrrädern, Pedelecs und E-Bikes.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
FAG VELOMATIC
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-08 | TPI 242 | 089707567-0000 | อังกฤษ

FAG VELOMATIC

Electromechanical gearshift actuator

Features: The automatic gearshift system FAG VELOMATIC is an automatic gearshift for bikes with a wide range of possible applications.
It replaces the conventional manual gearshift and allows automatic
shifting of gear hubs in bikes, pedelecs and e-bikes.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
总是处于正确的速比-无论你在哪里
โบรชัวร์ | 2016-03 | PFV | จีน

总是处于正确的速比-无论你在哪里

FAG VELOMATIC自行车自动变速系统将带给你绝对的骑行乐趣

德国联邦统计办公室估计在2015年自行车骑行者的骑行里程将达到248亿公
里。为了确保骑行者在每一公里的骑行中都能享受纯粹的骑行乐趣, 舍弗勒
研发了自行车自动变速系统-FAG VELOMATIC。
你可以用相应的VELODAPTIC app来创建客户化的变速程序,那将让你更加放
松、舒适和安全地享受骑行—也就是说,你只管放松地骑行和领略沿途的风
景,其他的交给自动变速系统来完成。

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Freiläufe für E-Bikes
โบรชัวร์ | 2015-08 | OHF | เยอรมัน

Freiläufe für E-Bikes

Kompakt, schaltgenau und leistungsstark

Hülsenfreiläufe sind Einwegkupplungen, die aus
dünnwandigen Außenringen, Käfig und Nadelrollen
bestehen.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ