การซ่อมและการปรับสภาพใหม่

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
 
 
CFM56 Repair Program
โบรชัวร์ | 2015-01 | 036888800-0000 | อังกฤษ

CFM56 Repair Program

FAG Aerospace

We are committed to joint development partnerships with
technology leaders in the aviation and aerospace industry.
Our customers are world renowned manufacturers of airplanes, aircraft engines, helicopters, space launchers and satellites.
International airlines and engine maintenance shops apply our
competence in bearing diagnosis and repair.

ผู้จัดพิมพ์ : FAG Aerospace GmbH & Co. KG

 
V2500 Repair Program
โบรชัวร์ | 2015-01 | 036888850-0000 | อังกฤษ

V2500 Repair Program

FAG Aerospace

We are committed to joint development partnerships with
technology leaders in the aviation and aerospace industry.
Our customers include world renowned manufacturers of airplanes,
aircraft engines, helicopters, space launchers and satellites.
International airlines and engine maintenance shops apply our
competence in bearing diagnosis and repair.

ผู้จัดพิมพ์ : FAG Aerospace GmbH & Co. KG

 
CF6 Series Repair Program
โบรชัวร์ | 2013-09 | 036888770-0000 | อังกฤษ

CF6 Series Repair Program

FAG Aerospace

We are committed to joint development partnerships with
technology leaders in the aviation and aerospace industry.
Our customers are world renowned manufacturers of airplanes,
aircraft engines, helicopters, space launchers and satellites.
International airlines and engine maintenance shops apply our
competence in bearing diagnosis and repair.

ผู้จัดพิมพ์ : FAG Aerospace GmbH & Co. KG

 
CF34 Repair Program
โบรชัวร์ | 2012-01 | 036888788-0000 | อังกฤษ

CF34 Repair Program

FAG Aerospace

We are committed to joint development partnerships with
technology leaders in the aviation and aerospace industry.
Our customers include world renowned manufacturers of airplanes,
aircraft engines, helicopters, space launchers and satellites.
International airlines and engine maintenance shops apply our
competence in bearing diagnosis and repair.

ผู้จัดพิมพ์ : FAG Aerospace GmbH & Co. KG

 
Rolling Bearing Damage
โปสเตอร์ | 2011-07 | อังกฤษ

Rolling Bearing Damage

Symptoms · Causes · Remedies

False Brinelling, Overheating, Outer Ring Fracture, Misalignment, Slippage Tracks, Tight Fits, Axial Cracks, Normal Fatigue, True Brinelling, Contamination, Lubricant Failure, Corrosion, Fluting, Excessive Loads, Lip Fractures, Fretting, Seizure

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
FAG Aerospace Repair Services
โบรชัวร์ | 2010-11 | 036888460-0000 | อังกฤษ

FAG Aerospace Repair Services

Move the world with first class reliability

FAG Aerospace originally provided bearings for the Charles Lindbergh Wright J5 whirlwind engine. Since then materials advancements, design innovations and engine demands have changed considerably, but FAG’s leadership in this market has remained constant. Today, FAG Aerospace is prime supplier to every major engine manufacturer in the aviation industry.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
PW 4000 Repair Program
โบรชัวร์ | 2010-09 | 03688842-0000 | อังกฤษ

PW 4000 Repair Program

FAG Aerospace

We are committed to joint development partnerships with
technology leaders in the aviation and aerospace industry.
Our customers are world renowned manufacturers of airplanes,
aircraft engines, helicopters, space launchers and satellites.
International airlines and engine maintenance shops apply our
competence in bearing diagnosis and repair.

ผู้จัดพิมพ์ : FAG Aerospace GmbH & Co. KG

 
Product Program
สื่อสิ่งพิมพ์ | 2009-09 | อังกฤษ

Product Program

Bearing Reconditioning

Manufacturer (OEM): General Electric Company, Pratt & Whitney, Rolls Royce Plc., CFMI, International Aero Engines

ผู้จัดพิมพ์ : FAG Aerospace GmbH & Co. KG

 
Take off to the future
โบรชัวร์ | 2005-05 | FL 09 110 EA | อังกฤษ

Take off to the future

FAG Aerospace

FAG Aerospace develops and manufactures specialty bearings, integrated bearing systems as well as high-precision components for the aviation and aerospace industries. In addition, we offer specially designed bearings for use in related fields, such as CT scanners or turbochargers, where our technology and know-how is incorporated to provide additional benefits to our customers applications.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ