รถไฟ

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Axlebox Bearing Generator
โบรชัวร์ | 2017-04 | ORG | อังกฤษ

Axlebox Bearing Generator

for Railway Applications

Product features


Independent power generator for use in railcars

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Radsatzlager- Generator
โบรชัวร์ | 2017-04 | ORG | เยอรมัน

Radsatzlager- Generator

Produkteigenschaften Autarker Stromgenerator für den Einsatz an Eisenbahnwagen

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Gleitlager
โบรชัวร์ | 2016-09 | PPB | เยอรมัน

Gleitlager

Für alles, was sich bewegt

Unter der Marke INA produziert und vertreibt die Schaeffler Gruppe
eine Vielfalt hochwertiger Gleitlager. Dazu gehören Gleitbuchsen mit
Elgotex und Elgoglide ebenso wie Metall-Polymer-Verbundgleitlager.
Hinzu kommt das bewährte Programm an Gelenklagern und
Gelenkköpfen. Somit sind wir in der Lage, Ihnen für nahezu jede
Anwendung das passende Gleitlager zu liefern.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
滑动轴承
โบรชัวร์ | 2016-09 | PPB | จีน

滑动轴承

适用于一切运动设备

舍弗勒集团以INA品牌生产和经销品种丰富的优质滑动轴
承,其中包括采用 Elgotex 和Elgoglide 技术的衬套,以
及金属-高分子复合材料的滑动轴承。当然,我们还供应久
经考验的ELGES 关节轴承系列产品。凭借如此丰富的产
品组合,我们能够向您提供合适的滑动轴承,几乎可以满
足您的所有应用。

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler (China) Co., Ltd. - Plant 2, 3 and 4

 
Plain Bearings
โบรชัวร์ | 2016-09 | PPB | 036899488-0000 | อังกฤษ

Plain Bearings

For Everything That Moves

The Schaeffler Group produces and distributes a wide range of highquality
plain bearings under the INA brand. These include bushings
with Elgotex and Elgoglide as well as metal-polymer composite
plain bearings. Also available, of course, is our proven line of spherical
plain bearings and rod ends. This expansive product portfolio enables
us to provide you with the right plain bearing for virtually any application.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
轴箱轴承维护
โบรชัวร์ | 2016-09 | OWR | จีน

轴箱轴承维护

产品特性
滚动轴承的维修包括圆柱、调心和圆锥滚子轴承等所
有轴箱轴承,这些轴承来自不同的轨道车辆如高速列
车,轻轨,地铁等,并可能来自不同轴承制造商

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler (China) Co., Ltd. - Plant 1

 
轮对轴承
โบรชัวร์ | 2016-09 | KKR | จีน

轮对轴承

基于系统性考虑的卓越产品

优势
• 可靠有效的轨道车辆驱动部件
• 提高了轨道车辆的安全性和经济性
• 预防性维护:平均转速高,运行性能优异,免维护
周期长,避免意外停机损失

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler (China) Co., Ltd. - Plant 1

 
应用于高速的圆锥 滚子轴承
โบรชัวร์ | 2016-09 | OKH | จีน

应用于高速的圆锥 滚子轴承

OKH / CN-D / 2016091 / Printed in Germany by wünsch
应用于高速的圆锥滚子轴承
产品特性
• 圆锥滚子轴承,装用混合引导的保持架,X-life设计
• 保持架厚度增强
• 保持架截面宽度增加
• 保持架边梁增强
• 保持架引导优化

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler (China) Co., Ltd. - Plant 1

 
装用MPAX保持架的圆 柱滚子轴承
โบรชัวร์ | 2016-09 | OZX | จีน

装用MPAX保持架的圆 柱滚子轴承

客户获益
• 装用新MPAX整体式黄铜保持架的圆柱滚子轴承
• 外圈引导
• 兜孔形状进行了强度和润滑特性优化
• 边梁进行了加强

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler (China) Co., Ltd. - Plant 1

 
高承载能力的TAROL单元
โบรชัวร์ | 2016-09 | ORE | จีน

高承载能力的TAROL单元

Class K (HCT-K)

产品特性
• AAR标准K级圆锥滚子轴承单元(TAROL),
适用于重载
• 可以适用于既有AAR标准的K级轴
• 采用新研制的Mancrodur渗碳钢生产
• 采用特殊的热处理技术以保证内圈的尺寸稳定性
• 优化的套圈和滚动体滚道轮廓
• 增强型塑钢保持架设计
• 低摩擦盒式密封设计
• 后挡与内圈一体式夹固联接,确保安装安全性

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler (China) Co., Ltd. - Plant 1

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ