โปรดักส์ทรอนิกส์ (Productronic)

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Automatische Schmierung eines Großlüfters
Reference / GTS | 2017-02 | GTS 0116 | เยอรมัน

Automatische Schmierung eines Großlüfters

BMW Group vertraut auf Schmierstofflösungen aus dem Hause von Schaeffler. Eine mehrstündige Standzeit der antriebsseitigen Lager eines Großlüfters entsprach nicht mehr den BMW-internen Erwartungen. Ursache hierfür war eine Überschmierung der Lüfter-Lagerstellen, die in der Folge zum Ausfall der Lager führte. Schaeffler in Kooperation mit seinem Vertriebspartner Altmann empfahlen den Einsatz des FAG CONCEPT8. Seiher werden mit nur einem Gerät alle Schmierstellen des Lüfters kontinuierlich, sauber und immer mit der richtigen Menge an Schmierstoff versorgt.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Automatic Lubrication of a Large-Size Fan
Reference / GTS | 2017-02 | GTS 0116 | อังกฤษ

Automatic Lubrication of a Large-Size Fan

BMW Group relies on lubrication solutions of Schaeffler. A downtime of several hours for the drive-side bearings of a large fan was no longer acceptable for BMW. This was caused by overlubrication of the fan’s bearing positions, what subsequently resulted in failure of the bearings. Schaeffler and its sales partner Altmann recommended that the BMW Group use the FAG CONCEPT8. Since then all of the fan’s lubricating points are continuously and cleanly supplied with exactly the right quantity of lubricant using a single device.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Vernetzte Instandhaltung bei Schaeffler
Reference / GTS | 2017-01 | GTS 0120 | เยอรมัน

Vernetzte Instandhaltung bei Schaeffler

Schaeffler-interne Instandhaltungsabteilungen vertrauen auf zustandsorientierte Instandhaltungslösungen aus dem eigenen Haus. Im Werk Herzogenaurach kommt hierzu der FAG SmartCheck zum Einsatz. Direkt an Pumpen, Motoren, Lüftern und Getrieben installiert, erkennt das Überwachungssystem frühzeitig Schwingungen, die auf einen beginnenden Lagerschaden hindeuten können. Diese Informationen werden – zusammen mit weiteren Daten – visualisiert in die Leitwarte übertragen. Die Mitarbeiter dort haben somit stets ein Gesamtbild über alle relevanten Produktionsprozesse, welche die Fertigung betreffen.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Networked Maintenance at Schaeffler
Reference / GTS | 2017-01 | GTS 0120 | อังกฤษ

Networked Maintenance at Schaeffler

Schaeffler internal maintenance departments rely on condition-oriented maintenance solutions developed in-house. To this end, the Herzogenaurach plant uses the FAG SmartCheck. Directly installed on pumps, motors, fans and gearboxes, this detects early vibrations that could indicate the beginning of a bearing damage. This information is correlated with further data and transferred in a visualized form to the control center. As a result, the maintenance employees based there have a consistent overview of all relevant production processes that concern production.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Bearings for screw drives
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-11 | TPI 123 | 029097495-0000 | อังกฤษ

Bearings for screw drives

Axial angular contact ball bearings, Needle roller/axial cylindrical roller bearings, Seal carrier assemblies, Precision locknuts

With trend-setting bearing arrangement solutions for feed spindles, main spindles, rotary tables and linear guidance units, Schaeffler has been at the forefront of the world market for decades. However, bearing components alone are often no longer the decisive factor for the success of these machine subsystems.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Lager für Gewindetriebe
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-11 | TPI 123 | 029093465-0000 | เยอรมัน

Lager für Gewindetriebe

Axial-Schrägkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Dichtungsträger, Präzisions-Nutmuttern

Schaeffler liegt seit Jahrzehnten mit richtungsweisenden Lagerungslösungen für Vorschubspindeln, Hauptspindeln, Rundtischen und linearen Führungseinheiten an der Spitze des Weltmarktes. Entscheidend für den Erfolg dieser Maschinen-Teilsysteme ist heute jedoch nicht mehr nur die Lagerkomponente allein.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Guidages à galets
แค็ตตาล็อก | 2016-10 | LF1 | 034872710-0000 | ฝรั่งเศส

Guidages à galets

Guidages à galets Galets de roulement, axes, rails supports Accessoires

La conception légère des systèmes de guidage à galets LF en fait des produits particulièrement appréciés dans les systèmes de manutention, ces derniers exigeant un fonctionnement quasi silencieux, des vitesses élevées et des courses longues avec une résistance au déplacement faible et constante.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler France SAS

 
Sistemas de guiado por eje
แค็ตตาล็อก | 2016-10 | WF1 | 034872728-0000 | สเปน

Sistemas de guiado por eje

Rodamientos lineales y unidades de rodadura lineal, Ejes macizos, ejes huecos, Carriles-soporte, Soportes para ejes

Los sistemas de guiado por eje se componen de ejes o de carrilessoporte, sobre los que se desplazan rodamientos lineales a bolas, de escaso rozamiento, o bien casquillos lineales de fricción. Los ejes pueden disponerse como ejes macizos o ejes huecos. Los carriles-soporte son siempre macizos. Para una sencilla fijación a la construcción anexa, estas guías se suministran como unidades de rodadura lineal completas.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Iberia, S.L.U. - División Industria

 
Laufrollenführungen
แค็ตตาล็อก | 2016-06 | LF1 | 029993644-0000 | เยอรมัน

Laufrollenführungen

Laufrollenführungen, Laufrollen, Zapfen, Tragschienen und Zubehör

Laufrollenführungen LF werden durch ihre Leichtbauweise bevorzugt für Aufgaben in Handlingsystemen eingesetzt, wenn dort geräuscharmer Lauf, hohe Geschwindigkeiten und lange Verschiebewege bei gleichbleibendem, niedrigem Verschiebewiderstand gefordert sind.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Geschäftsbereich Lineartechnik

 
Super Precision Bearings
แค็ตตาล็อก | 2016-06 | SP 1 | 036884715-0000 | อังกฤษ

Super Precision Bearings

Spindle bearings Super precision cylindrical roller bearings Axial angular contact ball bearings

FAG super precision bearings for main spindles stand for very high precision and absolute operational security. Innovative FAG spindle bearing solutions are continually raising standards in relation to speeds, accuracy and rating life. For the main spindle system and the overall machine tool system to be successful, however, bearing components alone are no longer sufficient as a guarantee. Significant increases in performance and the creation of unique selling propositions for the customer are now achieved when the bearing manufacturer offers advice and carries out development work on the basis of wide-ranging system knowledge as well as being able to provide support through a range of service functions. It is through close partnership with the manufacturers of spindles and machine tools and through shared knowledge, founded on experience, of the requirements of end users and their customers that the potential exists for achieving a leading role in the market.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ