เครื่องพิมพ์

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Arbres et douilles à billes
แค็ตตาล็อก | 2017-02 | WF1 | 034872736-0000 | ฝรั่งเศส

Arbres et douilles à billes

Douilles et paliers avec douilles Arbres pleins, arbres creux Rails supports avec arbres montés Brides supports d’arbres

Les arbres et douilles à billes sont composés d’arbres ou de rails sur lesquels se déplacent des douilles à billes ou à bagues lisses à frottement réduit. Les arbres peuvent être exécutés comme arbres pleins ou arbres creux. Les rails sont toujours massifs. Pour faciliter leur fixation à la construction adjacente, ces guidages sont aussi
livrés sous forme de paliers avec douille complets.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler France SAS

 
Bearings for screw drives
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-11 | TPI 123 | 029097495-0000 | อังกฤษ

Bearings for screw drives

Axial angular contact ball bearings, Needle roller/axial cylindrical roller bearings, Seal carrier assemblies, Precision locknuts

With trend-setting bearing arrangement solutions for feed spindles,
main spindles, rotary tables and linear guidance units, Schaeffler
has been at the forefront of the world market for decades.
However, bearing components alone are often no longer the decisive
factor for the success of these machine subsystems.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Lager für Gewindetriebe
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-11 | TPI 123 | 029093465-0000 | เยอรมัน

Lager für Gewindetriebe

Axial-Schrägkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Dichtungsträger, Präzisions-Nutmuttern

Schaeffler liegt seit Jahrzehnten mit richtungsweisenden Lagerungslösungen für Vorschubspindeln, Hauptspindeln, Rundtischen und linearen Führungseinheiten an der Spitze des Weltmarktes.
Entscheidend für den Erfolg dieser Maschinen-Teilsysteme ist heute
jedoch nicht mehr nur die Lagerkomponente allein.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Guidages à galets
แค็ตตาล็อก | 2016-10 | LF1 | 034872710-0000 | ฝรั่งเศส

Guidages à galets

Guidages à galets Galets de roulement, axes, rails supports Accessoires

La conception légère des systèmes de guidage à galets LF en fait des produits particulièrement appréciés dans les systèmes de manutention, ces derniers exigeant un fonctionnement quasi silencieux, des vitesses élevées et des courses longues avec une
résistance au déplacement faible et constante.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler France SAS

 
Sistemas de guiado por eje
แค็ตตาล็อก | 2016-10 | WF1 | 034872728-0000 | สเปน

Sistemas de guiado por eje

Rodamientos lineales y unidades de rodadura lineal, Ejes macizos, ejes huecos, Carriles-soporte, Soportes para ejes

Los sistemas de guiado por eje se componen de ejes o de carrilessoporte,sobre los que se desplazan rodamientos lineales a bolas, de escaso rozamiento, o bien casquillos lineales de fricción. Los ejes pueden disponerse como ejes macizos o ejes huecos. Los carriles-soporte son siempre macizos. Para una sencilla fijación a la construcción anexa, estas guías se suministran como unidades de rodadura lineal completas.


ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Iberia, S.L.U. - División Industria

 
Torque Motors
โบรชัวร์ | 2016-08 | Z71 | อังกฤษ

Torque Motors

RKI Series

The RKI motors have torque levels 30 percent higher than conventional torque motors. The speed and mechanical power have been increased by a factor of five. At the same time, the power loss is reduced by up to 60 percent. This generates less heat. Energy efficiency is improved and, since less cooling is required, there is a significant reduction in operating costs. Downsizing options may also prove a persuasive solution: Motor sizes can be adapted while maintaining the same performance and reducing costs for convertors and motors.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Torquemotoren
โบรชัวร์ | 2016-08 | Z71 | เยอรมัน

Torquemotoren

RKI-Baureihe

Die High-Performance-Torquemotoren der Baureihe RKI von IDAM verfügen gegenüber herkömmlichen Torquemotoren über ein um 30 Prozent höheres Moment. Drehzahl und mechanische Leistung sind um das Fünffache gesteigert. Gleichzeitig sinkt die Verlustleistung um bis zu 60 Prozent.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Laufrollenführungen
แค็ตตาล็อก | 2016-06 | LF1 | 029993644-0000 | เยอรมัน

Laufrollenführungen

Laufrollenführungen, Laufrollen, Zapfen, Tragschienen und Zubehör

Laufrollenführungen LF werden durch ihre Leichtbauweise bevorzugt für Aufgaben in Handlingsystemen eingesetzt, wenn dort geräuscharmer Lauf, hohe Geschwindigkeiten und lange Verschiebewege bei gleichbleibendem, niedrigem
Verschiebewiderstand gefordert sind.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Geschäftsbereich Lineartechnik

 
Super Precision Bearings
แค็ตตาล็อก | 2016-06 | SP 1 | 036884715-0000 | อังกฤษ

Super Precision Bearings

Spindle bearings Super precision cylindrical roller bearings Axial angular contact ball bearings

FAG super precision bearings for main spindles stand for very high precision and absolute operational security. Innovative FAG spindle bearing solutions are continually raising standards in relation to speeds, accuracy and rating life. For the main spindle system and the overall machine tool system to be successful, however, bearing components alone are no longer sufficient as a guarantee. Significant increases in performance and the creation of unique selling propositions for the customer are now achieved when the bearing manufacturer offers advice and carries out development work on the basis of wide-ranging system knowledge as well as being able to provide support through a range of service functions. It is through close partnership with the manufacturers of spindles and machine tools and through shared knowledge, founded on experience, of the requirements of end users and their customers that the potential exists for achieving a leading role in the market.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Track Roller Guidance Systems
แค็ตตาล็อก | 2016-06 | LF1 | 32918356-0000 | อังกฤษ

Track Roller Guidance Systems

Track roller guidance systems Track rollers, bolts, guideways Accessories

Track roller guidance systems LF are preferably used, due to their lightweight construction, for tasks in handling systems, where quiet running, high speeds and long travel distances are required together with uniformly low displacement resistance.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Geschäftsbereich Lineartechnik

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ