การคัดแยกและกระบวนการจัดการวัตถุดิบ

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
LE CONCEPT8 FAG, la lubrification en continu
Reference / GTS | 2017-04 | GTS 0113 | ฝรั่งเศส

LE CONCEPT8 FAG, la lubrification en continu

Dans la mine à ciel ouvert de Visonta, le charbon est transporté sur des convoyeurs à bande de plusieurs kilomètres, jusqu‘à la centrale électrique. Un fonctionnement sans faille des convoyeurs à bande est primordial pour assurer le bon déroulement de la totalité du process. Pour en garantir la bonne marche une lubrification sans interruption, malgré la pollution et les vibrations importantes, est nécessaire. De plus, les point à graisser sont souvent difficiles d‘accès ou sont très isolés. Le graisseur automatique CONCEPT8 FAG contenant de la graisse de haute qualité Schaeffler de la gamme Arcanol a été choisi pour cette application.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Appareil de chauffage spécial pour pièces XXL
Reference / GTS | 2016-12 | GTS 0070 | ฝรั่งเศส

Appareil de chauffage spécial pour pièces XXL

TAKRAF GmbH, Un fournisseur global d’équipements de mines et de convoyage de tous types, avait besoin d’un appareil de chauffage par induction pour chauffer de grands et lourds composants de réducteurs comme des pignons et des roulements. Dans le cadre du Global Technology Network plusieurs spécialistes Schaeffler ont collaboré ensemble et développé, spécialement pour cette application, un appareil qui peut générer la puissance de chauffage nécessaire pour des composants aussi grands : Le FAG Heater5000.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
SNS Plummer Block Housing
โบรชัวร์ | 2016-11 | PSG | 082274940-0000 | อังกฤษ

SNS Plummer Block Housing

50 % increase in bearing life

This is the life! Product life in this new generation of SNS plummer block housings is so good that spherical roller bearings last up to 50 % longer than usual. This is due to a unique housing design: When in operation, the SNS housing proactively self-adjusts to the bearing.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Stehlagergehäuse SNS
โบรชัวร์ | 2016-11 | PSG | 082274916-0000 | เยอรมัน

Stehlagergehäuse SNS

50 % mehr Lagerlebensdauer

In der neuen Generation von Stahlagergehäusen SNS lässt sich’s gut leben ...
So gut, dass die Pendelrollenlager darin bis zu 50 % länger leben. Dafür sorgt eine einzigartige Gehäusekonstruktion: Das Gehäuse stimmt sich im Betrieb proaktiv mit dem Lager ab.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-09 | TPI 219 | 036926418-0000 | อังกฤษ

Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

Black Series

The new radial insert ball bearing and housing units FAG Black Series from Schaeffler give easy mounting, smooth running and high reliability and thus allow particularly economical bearing arrangements. The dimensions of the FAG housings, made from flake graphite cast iron and with a primer paint coating, conform to JIS B 1559. These single piece cast housings can support moderate to high radial and axial loads. The radial insert ball bearings have basic protection against corrosion due to the Durotect BS coating. The bearing units are particularly suitable for applications with moderate to high loads.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Spannlager und Gehäuseeinheiten
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-09 | TPI 219 | 036909718-0000 | เยอรมัน

Spannlager und Gehäuseeinheiten

Black Series

Die neuen Spannlager-Gehäuseeinheiten FAG-Black-Series von Schaeffler stehen für einfache Montage, hohe Laufruhe und Zuverlässigkeit und damit für besonders wirtschaftliche Lagerungen. Die Abmessungen der grundierlackierten FAG-Graugussgehäuse entsprechen JIS B 1559. Diese einteiligen Gussgehäuse nehmen mittlere bis hohe radiale und axiale Belastungen auf. Die Durotect BS-Beschichtung der Spannlager bietet einen Basiskorrosionsschutz. Die Lagereinheiten eignen sich besonders für Anwendungen mit mittleren bis hohen Lasten.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Gleitlager
โบรชัวร์ | 2016-09 | PPB | เยอรมัน

Gleitlager

Für alles, was sich bewegt

Unter der Marke INA produziert und vertreibt die Schaeffler Gruppe
eine Vielfalt hochwertiger Gleitlager. Dazu gehören Gleitbuchsen mit
Elgotex und Elgoglide ebenso wie Metall-Polymer-Verbundgleitlager.
Hinzu kommt das bewährte Programm an Gelenklagern und
Gelenkköpfen. Somit sind wir in der Lage, Ihnen für nahezu jede
Anwendung das passende Gleitlager zu liefern.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
滑动轴承
โบรชัวร์ | 2016-09 | PPB | จีน

滑动轴承

适用于一切运动设备

舍弗勒集团以INA品牌生产和经销品种丰富的优质滑动轴
承,其中包括采用 Elgotex 和Elgoglide 技术的衬套,以
及金属-高分子复合材料的滑动轴承。当然,我们还供应久
经考验的ELGES 关节轴承系列产品。凭借如此丰富的产
品组合,我们能够向您提供合适的滑动轴承,几乎可以满
足您的所有应用。

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler (China) Co., Ltd. - Plant 2, 3 and 4

 
Plain Bearings
โบรชัวร์ | 2016-09 | PPB | 036899488-0000 | อังกฤษ

Plain Bearings

For Everything That Moves

The Schaeffler Group produces and distributes a wide range of highquality
plain bearings under the INA brand. These include bushings
with Elgotex and Elgoglide as well as metal-polymer composite
plain bearings. Also available, of course, is our proven line of spherical
plain bearings and rod ends. This expansive product portfolio enables
us to provide you with the right plain bearing for virtually any application.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
FAG CONCEPT8 provides Constant Lubrication
Reference / GTS | 2016-09 | GTS 0113 | อังกฤษ

FAG CONCEPT8 provides Constant Lubrication

At the Visonta open pit mine, coal is transported to the power plant via kilometer-long belt conveyors. Smoothly operating belt conveyors are thereby decisive in ensuring a trouble-free process. In order to ensure this process,
optimum lubrication – despite contamination and severe vibrations – is necessary. Furthermore, the lubrication points are often difficult to access or are very isolated. The FAG CONCEPT8 lubrication system filled with high quality Schaeffler lubricants from the Arcanol range was chosen for this application.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ