การถลุงและการแปรรูปโลหะ

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Repair and Reconditioning of Rolling Bearings
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2017-02 | TPI 207 | 036893730-0000 | อังกฤษ

Repair and Reconditioning of Rolling Bearings

The characteristics and condition of rolling bearings have a significant influence on the production process. Preventive and condition-based maintenance measures are intended to maintain a consistently high level of plant availability. It is often the case that new rolling bearings are fitted although the existing bearings could be restored to as-new condition by means of appropriate reconditioning. In many cases, reconditioning of rolling bearings is more cost-effective than using new bearings.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Instandhaltung und Aufbereitung von Wälzlagern
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2017-02 | TPI 207 | 036893722-0000 | เยอรมัน

Instandhaltung und Aufbereitung von Wälzlagern

Eigenschaften und Zustand von Wälzlagern haben einen wesentlichen Einfluss auf den Produktionsprozess. Durch vorbeugende und zustandsorientierte Instandhaltung kann eine konstant hohe Anlagenverfügbarkeit erreicht werden. Oftmals werden neue Wälzlager eingebaut, obwohl die vorhandenen Lager durch eine fachgerechte Aufbereitung wieder in einen neuwertigen Zustand versetzt werden könnten. In vielen Fällen ist es wirtschaftlicher, Wälzlager aufzubereiten statt Neulager zu verwenden.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-09 | TPI 219 | 036926418-0000 | อังกฤษ

Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

Black Series

The new radial insert ball bearing and housing units FAG Black Series from Schaeffler give easy mounting, smooth running and high reliability and thus allow particularly economical bearing arrangements. The dimensions of the FAG housings, made from flake graphite cast iron and with a primer paint coating, conform to JIS B 1559. These single piece cast housings can support moderate to high radial and axial loads. The radial insert ball bearings have basic protection against corrosion due to the Durotect BS coating. The bearing units are particularly suitable for applications with moderate to high loads.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Spannlager und Gehäuseeinheiten
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-09 | TPI 219 | 036909718-0000 | เยอรมัน

Spannlager und Gehäuseeinheiten

Black Series

Die neuen Spannlager-Gehäuseeinheiten FAG-Black-Series von Schaeffler stehen für einfache Montage, hohe Laufruhe und Zuverlässigkeit und damit für besonders wirtschaftliche Lagerungen. Die Abmessungen der grundierlackierten FAG-Graugussgehäuse entsprechen JIS B 1559. Diese einteiligen Gussgehäuse nehmen mittlere bis hohe radiale und axiale Belastungen auf. Die Durotect BS-Beschichtung der Spannlager bietet einen Basiskorrosionsschutz. Die Lagereinheiten eignen sich besonders für Anwendungen mit mittleren bis hohen Lasten.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
四辊冷轧机的故障诊断
Reference / GTS | 2016-05 | GTS 0010 | จีน

四辊冷轧机的故障诊断

客户是世界上知名的钢板制造企业,钢铁产品种类和尺寸繁多,还包括表面加工 等。 舍弗勒面临的挑战 为了提高生产力,工厂的设计人员重新改造了四辊冷轧机。 然而,重新设计的冷轧 机生产的钢材产品质量下降,钢板表面存在振纹缺陷,无法满足客户的要求。检查发 现此缺陷是轧机的振动水平过大造成的。之前客户和舍弗勒已经在状态监测方面有 了很好的合作,此次客户再次求助于舍弗勒以解决钢板缺陷。

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Increased performance through carbonitriding
ใบข้อมูล | 2016-04 | RFB 32 | 089989964-0000 | อังกฤษ

Increased performance through carbonitriding

Work roll bearing arrangement in a 6-stand hot strip mill

In this special heat treatment, the surface layer of the bearing rings is enriched with carbon as well as with nitrogen.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Mehr Leistung durch Carbonitrieren
ใบข้อมูล | 2016-04 | RFB 32 | 088448789-0000 | เยอรมัน

Mehr Leistung durch Carbonitrieren

Arbeitswalzenlagerung einer 6-gerüstigen Warmbandstraße

Mehr Leistung durch Carbonitirieren Bei dieser speziellen Wärmebehandlung wird die Randschicht der Lagerringe neben Kohlenstoff auch mit Stickstoff angereichert.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Cuscinetti con anello di bloccaggio e Unità di supporto
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-04 | TPI 219 | อิตาลี

Cuscinetti con anello di bloccaggio e Unità di supporto

Black Series

Le nuove unità di supporto con cuscinetti con anello di bloccaggio FAG Black Series di Schaeffler sono sinonimo di facilità di montaggio, elevata silenziosità di funzionamento e affidabilità e pertanto di sistemi di supporto particolarmente economici. Le dimensioni degli alloggiamenti FAG in ghisa grigia con verniciatura di fondo, sono conformi alla normativa JIS B 1559. Questi alloggiamenti monopezzo in ghisa sono in grado di assorbire carichi radiali e assiali da medi ad elevati. Il rivestimento in Durotect BS dei cuscinetti con anello di bloccaggio offre una protezione di base contro la corrosione. Le unità di supporto sono particolarmente adatte per applicazioni con carichi da medi a elevati.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Italia S.r.l.

 
Maintenance et reconditionnement des roulements
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-04 | TPI 207 | 086295250-0000 | ฝรั่งเศส

Maintenance et reconditionnement des roulements

Les caractéristiques et l’état des roulements ont une influence considérable sur le processus de fabrication. Grâce à une maintenance conditionnelle et préventive, on peut atteindre une disponibilité des installations élevée et constante. Des roulements neufs sont souvent montés alors que les roulements existants pourraient être réutilisés grâce à un reconditionnement ou une remise en état dans les règles de l’art. Dans beaucoup de cas, il est plus avantageux économiquement de reconditionner les roulements que d’en utiliser des neufs.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
为线材轧机提供安装服务,降低非计划停机成本
Reference / GTS | 2016-03 | GTS 0009 | จีน

为线材轧机提供安装服务,降低非计划停机成本

客户是一家巴西投资商,也是钢铁长材行业的领头羊,在多国都设有钢铁生产工厂。 其在美洲、欧洲和亚洲的工厂里拥有数千台设备和超过35 000个员工。该公司生产 的产品主要用于制造如汽车、卡车、拖拉机、房屋、桥梁、公路和家用电器等产品。 舍弗勒面临的挑战 当客户寻求舍弗勒帮助时,由于轴承损坏,其线材轧机出现了非计划停机。这批损伤 的轴承是在2周前由客户自己的员工安装的。相较而言,之前安装在轧机上的初始轴 承在失效前已使用了近4年。由于这样的停机成本非常昂贵,客户急需帮助

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ