การถลุงและการแปรรูปโลหะ

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Reliable Brass Worm Gear Monitoring
Reference / GTS | 2017-03 | GTS 0114 | อังกฤษ

Reliable Brass Worm Gear Monitoring

Welded Tube of Canada is a privately owned leader in steel pipe and tube manufacturing. In its Concord plant, the company wanted to introduce predictive maintenance on the metal tube forming line. The aim was to increase gearbox availability and realize extended lead time for spare parts. Using the monitoring solution proposed by Schaeffler Welded Tube could save more than 100.000 Euro in a period of only six month.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Zuverlässige Zustandsüberwachung von Messing-Schneckengetrieben
Reference / GTS | 2017-03 | GTS 0114 | เยอรมัน

Zuverlässige Zustandsüberwachung von Messing-Schneckengetrieben

Welded Tube of Canada ist ein führender Stahlrohr-Hersteller. Für den Standort Concord suchte das Unternehmen nach einer Lösung zur vorausschauenden Wartung der Rohrumformanlage. Ziel war es, die Getriebeverfügbarkeit zu erhöhen und eine längere Vorlaufzeit für die Beschaffung von Ersatzteilen zu erreichen. Mithilfe der von Schaeffler vorgeschlagenen Überwachungslösung konnte Welded Tube innerhalb von sechs Monaten schon mehr als 100.000 Euro einsparen.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Repair and Reconditioning of Rolling Bearings
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2017-02 | TPI 207 | 036893730-0000 | อังกฤษ

Repair and Reconditioning of Rolling Bearings

The characteristics and condition of rolling bearings have
a significant influence on the production process. Preventive and
condition-based maintenance measures are intended to maintain
a consistently high level of plant availability. It is often the case
that new rolling bearings are fitted although the existing bearings
could be restored to as-new condition by means of appropriate
reconditioning. In many cases, reconditioning of rolling bearings
is more cost-effective than using new bearings.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Instandhaltung und Aufbereitung von Wälzlagern
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2017-02 | TPI 207 | 036893722-0000 | เยอรมัน

Instandhaltung und Aufbereitung von Wälzlagern

Eigenschaften und Zustand von Wälzlagern haben einen wesentlichen
Einfluss auf den Produktionsprozess. Durch vorbeugende und
zustandsorientierte Instandhaltung kann eine konstant hohe
Anlagenverfügbarkeit erreicht werden. Oftmals werden neue Wälzlager
eingebaut, obwohl die vorhandenen Lager durch eine fachgerechte
Aufbereitung wieder in einen neuwertigen Zustand versetzt
werden könnten. In vielen Fällen ist es wirtschaftlicher, Wälzlager
aufzubereiten statt Neulager zu verwenden.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-09 | TPI 219 | 036926418-0000 | อังกฤษ

Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

Black Series

The new radial insert ball bearing and housing units FAG Black Series from Schaeffler give easy mounting, smooth running and high reliability and thus allow particularly economical bearing arrangements. The dimensions of the FAG housings, made from flake graphite cast iron and with a primer paint coating, conform to JIS B 1559. These single piece cast housings can support moderate to high radial and axial loads. The radial insert ball bearings have basic protection against corrosion due to the Durotect BS coating. The bearing units are particularly suitable for applications with moderate to high loads.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Spannlager und Gehäuseeinheiten
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-09 | TPI 219 | 036909718-0000 | เยอรมัน

Spannlager und Gehäuseeinheiten

Black Series

Die neuen Spannlager-Gehäuseeinheiten FAG-Black-Series von Schaeffler stehen für einfache Montage, hohe Laufruhe und Zuverlässigkeit und damit für besonders wirtschaftliche Lagerungen. Die Abmessungen der grundierlackierten FAG-Graugussgehäuse entsprechen JIS B 1559. Diese einteiligen Gussgehäuse nehmen mittlere bis hohe radiale und axiale Belastungen auf. Die Durotect BS-Beschichtung der Spannlager bietet einen Basiskorrosionsschutz. Die Lagereinheiten eignen sich besonders für Anwendungen mit mittleren bis hohen Lasten.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
四辊冷轧机的故障诊断
Reference / GTS | 2016-05 | GTS 0010 | จีน

四辊冷轧机的故障诊断

客户是世界上知名的钢板制造企业,钢铁产品种类和尺寸繁多,还包括表面加工
等。

舍弗勒面临的挑战
为了提高生产力,工厂的设计人员重新改造了四辊冷轧机。 然而,重新设计的冷轧
机生产的钢材产品质量下降,钢板表面存在振纹缺陷,无法满足客户的要求。检查发
现此缺陷是轧机的振动水平过大造成的。之前客户和舍弗勒已经在状态监测方面有
了很好的合作,此次客户再次求助于舍弗勒以解决钢板缺陷。

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Increased performance through carbonitriding
ใบข้อมูล | 2016-04 | RFB 32 | 089989964-0000 | อังกฤษ

Increased performance through carbonitriding

Work roll bearing arrangement in a 6-stand hot strip mill

In this special heat treatment, the surface layer of the bearing rings is
enriched with carbon as well as with nitrogen.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Mehr Leistung durch Carbonitrieren
ใบข้อมูล | 2016-04 | RFB 32 | 088448789-0000 | เยอรมัน

Mehr Leistung durch Carbonitrieren

Arbeitswalzenlagerung einer 6-gerüstigen Warmbandstraße

Mehr Leistung durch Carbonitirieren Bei dieser speziellen Wärmebehandlung wird die Randschicht der Lagerringe
neben Kohlenstoff auch mit Stickstoff angereichert.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Cuscinetti con anello di bloccaggio e Unità di supporto
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-04 | TPI 219 | อิตาลี

Cuscinetti con anello di bloccaggio e Unità di supporto

Black Series

Le nuove unità di supporto con cuscinetti con anello di bloccaggio
FAG Black Series di Schaeffler sono sinonimo di facilità di montaggio,
elevata silenziosità di funzionamento e affidabilità e pertanto
di sistemi di supporto particolarmente economici.
Le dimensioni degli alloggiamenti FAG in ghisa grigia con verniciatura
di fondo, sono conformi alla normativa JIS B 1559. Questi
alloggiamenti monopezzo in ghisa sono in grado di assorbire carichi
radiali e assiali da medi ad elevati. Il rivestimento in Durotect BS
dei cuscinetti con anello di bloccaggio offre una protezione di base
contro la corrosione.
Le unità di supporto sono particolarmente adatte per applicazioni
con carichi da medi a elevati.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Italia S.r.l.

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ