เทคโนโลยีการแพทย์

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Guidages à galets
แค็ตตาล็อก | 2016-10 | LF1 | 034872710-0000 | ฝรั่งเศส

Guidages à galets

Guidages à galets Galets de roulement, axes, rails supports Accessoires

La conception légère des systèmes de guidage à galets LF en fait des produits particulièrement appréciés dans les systèmes de manutention, ces derniers exigeant un fonctionnement quasi silencieux, des vitesses élevées et des courses longues avec une
résistance au déplacement faible et constante.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler France SAS

 
Sistemas de guiado por eje
แค็ตตาล็อก | 2016-10 | WF1 | 034872728-0000 | สเปน

Sistemas de guiado por eje

Rodamientos lineales y unidades de rodadura lineal, Ejes macizos, ejes huecos, Carriles-soporte, Soportes para ejes

Los sistemas de guiado por eje se componen de ejes o de carrilessoporte,
sobre los que se desplazan rodamientos lineales a bolas,
de escaso rozamiento, o bien casquillos lineales de fricción.
Los ejes pueden disponerse como ejes macizos o ejes huecos.
Los carriles-soporte son siempre macizos. Para una sencilla fijación
a la construcción anexa, estas guías se suministran como unidades
de rodadura lineal completas.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Iberia, S.L.U. - División Industria

 
Laufrollenführungen
แค็ตตาล็อก | 2016-06 | LF1 | 029993644-0000 | เยอรมัน

Laufrollenführungen

Laufrollenführungen, Laufrollen, Zapfen, Tragschienen und Zubehör

Laufrollenführungen LF werden durch ihre Leichtbauweise bevorzugt für Aufgaben in Handlingsystemen eingesetzt, wenn dort geräuscharmer Lauf, hohe Geschwindigkeiten und lange Verschiebewege bei gleichbleibendem, niedrigem
Verschiebewiderstand gefordert sind.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Geschäftsbereich Lineartechnik

 
Track Roller Guidance Systems
แค็ตตาล็อก | 2016-06 | LF1 | 32918356-0000 | อังกฤษ

Track Roller Guidance Systems

Track roller guidance systems Track rollers, bolts, guideways Accessories

Track roller guidance systems LF are preferably used, due to their lightweight construction, for tasks in handling systems, where quiet running, high speeds and long travel distances are required together with uniformly low displacement resistance.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Geschäftsbereich Lineartechnik

 
RIB Series
โบรชัวร์ | 2016-05 | Z68 | อังกฤษ

RIB Series

RDDM - Rotary Direct Drive Motors

The torque motor series RIB from INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG (IDAM) are thermally optimized direct drives for increased productivity and lower energy consumption. These motors are predestined for machine tools, servo presses, NC rotary tables, for applications in automation technology, printing and packaging machinery etc. The active magnet length can be adjusted in 25 mm increments to suit the application and space gained put to optimum use.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
RIB-Baureihe
โบรชัวร์ | 2016-05 | Z68 | เยอรมัน

RIB-Baureihe

RDDM - Rotative Einbaumotoren

Mit der Torquemotoren-Baureihe RIB bietet die INA – Drives & Mechatronics AG & Co. KG (IDAM) thermisch optimierte Direktantriebe für höhere Produktivität und geringeren Energieverbrauch. Die Motoren sind prädestiniert für Werkzeugmaschinen, Servopressen, NC-Rundtische, für Anwendungen in der Automation, in Druck- und Verpackungsmaschinen usw. Die aktive Magnetlänge kann in 25 mm-Schritten an die Applikation angepasst und der so gewonnene Bauraum optimal genutzt werden.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Guia linear de esferas de alta velocidade HS
โบรชัวร์ | 2015-12 | OKU | โปรตุเกส

Guia linear de esferas de alta velocidade HS

Maior capacidade de carga, fiável e flexível

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Sistema con recirculación a bolas de alta velocidad HS
โบรชัวร์ | 2015-12 | OKU | สเปน

Sistema con recirculación a bolas de alta velocidad HS

Mayor capacidad de carga, fiable y flexible

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Wellenführungen
แค็ตตาล็อก | 2015-12 | WF1 | 031437397-0000 | เยอรมัน

Wellenführungen

Linearlager und Linearlager-Einheiten Vollwellen, Hohlwellen Tragschienen Wellenböcke

Wellenführungen bestehen aus Wellen oder Tragschienen, auf denen
reibungsarme Linear-Kugellager oder Gleitlager laufen. Die Wellen können als Voll- oder Hohlwelle ausgeführt sein, Tragschienen sind immer massiv. Zur einfachen Befestigung an der Anschlusskonstruktion werden die Führungen auch als komplette Linearlager-Einheiten geliefert.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Geschäftsbereich Lineartechnik

 
Ball Type Track Rollers LR52, LR53
โบรชัวร์ | 2015-10 | OLR | อังกฤษ

Ball Type Track Rollers LR52, LR53

Product features
• Unchanged outside diameter
• Heavy-section outer ring
• Optimized internal construction
• Contact angle optimized for higher
load carrying capacity
• Innovative seal design. Also available with
an improved steel sealing shield
• Optimized polyamide cage. Robust and
rigid steel cage available as an option

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ