เทคโนโลยีการแพทย์

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
]
 
 
Sistemas de guiado por eje
แค็ตตาล็อก | 2016-10 | WF1 | 034872728-0000 | สเปน

Sistemas de guiado por eje

Rodamientos lineales y unidades de rodadura lineal, Ejes macizos, ejes huecos, Carriles-soporte, Soportes para ejes

Los sistemas de guiado por eje se componen de ejes o de carrilessoporte, sobre los que se desplazan rodamientos lineales a bolas, de escaso rozamiento, o bien casquillos lineales de fricción. Los ejes pueden disponerse como ejes macizos o ejes huecos. Los carriles-soporte son siempre macizos. Para una sencilla fijación a la construcción anexa, estas guías se suministran como unidades de rodadura lineal completas.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Iberia, S.L.U. - División Industria

 
Sistema con recirculación a bolas de alta velocidad HS
โบรชัวร์ | 2015-12 | OKU | สเปน

Sistema con recirculación a bolas de alta velocidad HS

Mayor capacidad de carga, fiable y flexible

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Ball Type Track Rollers LR52, LR53
โบรชัวร์ | 2015-10 | OLR | อังกฤษ

Ball Type Track Rollers LR52, LR53

Product features • Unchanged outside diameter • Heavy-section outer ring • Optimized internal construction • Contact angle optimized for higher load carrying capacity • Innovative seal design. Also available with an improved steel sealing shield • Optimized polyamide cage. Robust and rigid steel cage available as an option

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
LR52、LR53 滚轮
โบรชัวร์ | 2015-10 | OLR | จีน

LR52、LR53 滚轮

产品特征 • 外径尺寸无变化 • 加强外圈 • 优化内部设计 • 优化接触角以提高承载能力 • 创新的密封设计。也可选用改进的钢盖板 • 优化聚酰胺保持架。 也可选用牢固坚硬的钢保持架

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Laufrollen LR52, LR53
โบรชัวร์ | 2015-10 | OLR | เยอรมัน

Laufrollen LR52, LR53

Produkteigenschaften • Unveränderter Außendurchmesser • Verstärkter Außenring • Optimierte Innenkonstruktion • Druckwinkel für hohe Belastbarkeit optimiert • Innovatives Dichtungsdesign. Auch mit verbesserter Stahl-Deckscheibe erhältlich • Optimierter Polyamidkäfig. Robuster und steifer Stahlkäfig optional erhältlich

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Lineares System in Schubstangenausführung: LDDS-055
โบรชัวร์ | 2015-03 | เยอรมัน

Lineares System in Schubstangenausführung: LDDS-055

LDDS - Lineares Direktantriebssystem

Lineares Direktantriebssystem LDDS-055 in Schubstangenausführung, das in Webmaschinen zur Herstellung technischer Gewebe eingesetzt wird. Ausgestattet mit Motoren vom Typ L1C in Doppelkammanordnung, um eine maximale Kraft-/Leistungsdichte zu erreichen. Das System ist prädestiniert für Anwendungen in der Textilindutrie, Automatisierungstechnik, Verpackungsindustrie, Lebensmittelindustrie, in Materialprüfmaschinen und für präzises Handling.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Highspeed Kugelumlaufeinheit
โบรชัวร์ | 2015-02 | OKU | เยอรมัน

Highspeed Kugelumlaufeinheit

X-life messbar besser

Höhere Tragzahlen – zuverlässig – flexibel

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Compact, high precise linear axis: LDDS-061
โบรชัวร์ | 2015-01 | อังกฤษ

Compact, high precise linear axis: LDDS-061

LDDS - Linear Direct Drive System

The linear direct drive system LDDS-061 is predestined for precise handling in the automation, medical engineering, productronics etc. The axis is compact, low-maintenance and provides high guidance accuracy. Since the energy chain is located on the inside, only a small installation space is required. With this axis there is the possibility of combining several linear axes to form an x-y stage or a gantry.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Z-axis with voice coil: LDDS-078-A
โบรชัวร์ | 2014-07 | อังกฤษ

Z-axis with voice coil: LDDS-078-A

LDDS - Linear Direct Drive System

The Z-axis with voice coil LDDS-078-A is compact and powerful. Turret handlers in productronics are typical applications. More than 40000 components and ICs are transported, laser-marked, and electrically and optically checked per hour. Very high continuous forces are required here, high accelerations for the oscillating movements and low power loss.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Z-Achse mit Tauchspule: LDDS-078-A
โบรชัวร์ | 2014-07 | เยอรมัน

Z-Achse mit Tauchspule: LDDS-078-A

LDDS - Lineares Direktantriebssystem

Die Z-Achse mit Tauchspulenantrieb LDDS-078-A ist kompakt und leistungsstark. Typische Anwendungen sind die Turret-Handler in der Productronic. Mehr als 40000 Bauelemente und ICs werden von diesen Maschinen pro Stunde u. a. transportiert, laserbeschriftet sowie elektrisch und optisch geprüft. Gefordert sind hier hohe Dauerkräfte, hohe Beschleunigungen für die oszillierenden Bewegungen und eine geringe Verlustleistung.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ