เครื่องมือช่าง

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Bearings for screw drives
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-11 | TPI 123 | 029097495-0000 | อังกฤษ

Bearings for screw drives

Axial angular contact ball bearings, Needle roller/axial cylindrical roller bearings, Seal carrier assemblies, Precision locknuts

With trend-setting bearing arrangement solutions for feed spindles,
main spindles, rotary tables and linear guidance units, Schaeffler
has been at the forefront of the world market for decades.
However, bearing components alone are often no longer the decisive
factor for the success of these machine subsystems.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Lager für Gewindetriebe
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-11 | TPI 123 | 029093465-0000 | เยอรมัน

Lager für Gewindetriebe

Axial-Schrägkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Dichtungsträger, Präzisions-Nutmuttern

Schaeffler liegt seit Jahrzehnten mit richtungsweisenden Lagerungslösungen für Vorschubspindeln, Hauptspindeln, Rundtischen und linearen Führungseinheiten an der Spitze des Weltmarktes.
Entscheidend für den Erfolg dieser Maschinen-Teilsysteme ist heute
jedoch nicht mehr nur die Lagerkomponente allein.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Torque Motors
โบรชัวร์ | 2016-08 | Z71 | อังกฤษ

Torque Motors

RKI Series

The RKI motors have torque levels 30 percent higher than conventional torque motors. The speed and mechanical power have been increased by a factor of five. At the same time, the power loss is reduced by up to 60 percent. This generates less heat. Energy efficiency is improved and, since less cooling is required, there is a significant reduction in operating costs. Downsizing options may also prove a persuasive solution: Motor sizes can be adapted while maintaining the same performance and reducing costs for convertors and motors.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Torquemotoren
โบรชัวร์ | 2016-08 | Z71 | เยอรมัน

Torquemotoren

RKI-Baureihe

Die High-Performance-Torquemotoren der Baureihe RKI von IDAM verfügen gegenüber herkömmlichen Torquemotoren über ein um 30 Prozent höheres Moment. Drehzahl und mechanische Leistung sind um das Fünffache gesteigert. Gleichzeitig sinkt die Verlustleistung um bis zu 60 Prozent.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-08 | TPI 120 | 028263731-0000 | เยอรมัน

Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

Axial-Radiallager Axial-Schrägkugellager Axial-Radiallager mit Winkel-Messsystem

Schaeffler liegt seit Jahrzehnten mit richtungsweisenden Lagerungslösungen für Vorschubspindeln, Hauptspindeln, Rundtischen und linearen Führungseinheiten an der Spitze des Weltmarktes. Entscheidend für den Erfolg dieser Maschinen-Teilsysteme ist heute jedoch nicht mehr nur die Lagerkomponente allein.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
High Precision Bearings for Combined Loads
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-08 | TPI 120 | 029097487-0000 | อังกฤษ

High Precision Bearings for Combined Loads

Axial/radial bearings Axial angular contact ball bearings Axial/radial bearings with angular measuring system

With trend-setting bearing arrangement solutions for feed spindles,
main spindles, rotary tables and linear guidance units, Schaeffler has been at the forefront of the world market for decades. However, bearing components alone are often no longer the decisive factor for the success of these machine subsystems.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
FAG SmartCheck: High process security by means of decentralised machinery monitoring
สื่อสิ่งพิมพ์ | 2016-07 | WL 80 375 | อังกฤษ

FAG SmartCheck: High process security by means of decentralised machinery monitoring

FAG SmartCheck is the innovation to enhance the machine availability of all units - today and tomorrow!

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Super Precision Bearings
แค็ตตาล็อก | 2016-06 | SP 1 | 036884715-0000 | อังกฤษ

Super Precision Bearings

Spindle bearings Super precision cylindrical roller bearings Axial angular contact ball bearings

FAG super precision bearings for main spindles stand for very high precision and absolute operational security. Innovative FAG spindle bearing solutions are continually raising standards in relation to speeds, accuracy and rating life. For the main spindle system and the overall machine tool system to be successful, however, bearing components alone are no longer sufficient as a guarantee. Significant increases in performance and the creation of unique selling propositions for the customer are now achieved when the bearing manufacturer offers advice and carries out development work on the basis of wide-ranging system knowledge as well as being able to provide support through a range of service functions. It is through close partnership with the manufacturers of spindles and machine tools and through shared knowledge, founded on experience, of the requirements of end users and their customers that the potential exists for achieving a leading role in the market.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
FAG SmartCheck
สื่อสิ่งพิมพ์ | 2016-05 | WL 80 375 | WL 80 375 SK | สโลวะเกีย

FAG SmartCheck

Pazljivost pomeni varnost!

FAG SmartCheck je inovacija, ki zagotavlja razpoložljivost vseh strojev – danes in jutri!

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
RIB Series
โบรชัวร์ | 2016-05 | Z68 | อังกฤษ

RIB Series

RDDM - Rotary Direct Drive Motors

The torque motor series RIB from INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG (IDAM) are thermally optimized direct drives for increased productivity and lower energy consumption. These motors are predestined for machine tools, servo presses, NC rotary tables, for applications in automation technology, printing and packaging machinery etc. The active magnet length can be adjusted in 25 mm increments to suit the application and space gained put to optimum use.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ