เครื่องมือช่าง

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Continuously monitoring the machine’s condition: FAG SmartCheck starter kit
สื่อสิ่งพิมพ์ | 2017-04 | WL 80 375 | อังกฤษ

Continuously monitoring the machine’s condition: FAG SmartCheck starter kit

The condition monitoring of machines and equipment facilitates the optimization of production and serves as a means of preventing unplanned downtimes with high subsequent costs. The FAG SmartCheck starter kit is a great way to get started in condition monitoring. The intelligent online measuring system is especially suitable for users who would like to integrate and visualize valueadding sensor technology into the local IT infrastructure.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Linear direct drive system: LDDS-074-B
โบรชัวร์ | 2017-03 | Z87 | อังกฤษ

Linear direct drive system: LDDS-074-B

The one-axis positioning system LDDS-074 offers a high force density at small installation space. It can be used as a Z axis thanks to the integrated pneumatic clamping element. The linear axis is sealed off from its' surroundings by a bellows system.


Applications: machine tools, automation, precise handling

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Lineares Direktantriebssystem: LDDS-074-B
โบรชัวร์ | 2017-03 | Z87 | เยอรมัน

Lineares Direktantriebssystem: LDDS-074-B

Das Ein-Achs-Positioniersystem LDDS-074 überzeugt durch die hohe Kraftdichte auf kleinem Bauraum. Durch das integrierte pneumatische Klemmelement ist das System für den Einsatz als Z-Achse geeignet. Die Linearachse ist durch die Faltenbalgabdichtung vor Staub und Schmutz geschützt.


Anwendungen: in den Branchen Werkzeugmaschinen, Automatisierung, präzises Handling

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
FAG SmartQB
สื่อสิ่งพิมพ์ | 2017-03 | WL 80 375 | ฝรั่งเศส

FAG SmartQB

Surveillance des composants avec des messages clairs

Le FAG SmartQB est une solution plug-and-play multicanal complète pour la surveillance conditionnelle des composants

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler France SAS

 
Bearings for screw drives
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-11 | TPI 123 | 029097495-0000 | อังกฤษ

Bearings for screw drives

Axial angular contact ball bearings, Needle roller/axial cylindrical roller bearings, Seal carrier assemblies, Precision locknuts

With trend-setting bearing arrangement solutions for feed spindles,
main spindles, rotary tables and linear guidance units, Schaeffler
has been at the forefront of the world market for decades.
However, bearing components alone are often no longer the decisive
factor for the success of these machine subsystems.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Lager für Gewindetriebe
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-11 | TPI 123 | 029093465-0000 | เยอรมัน

Lager für Gewindetriebe

Axial-Schrägkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Dichtungsträger, Präzisions-Nutmuttern

Schaeffler liegt seit Jahrzehnten mit richtungsweisenden Lagerungslösungen für Vorschubspindeln, Hauptspindeln, Rundtischen und linearen Führungseinheiten an der Spitze des Weltmarktes.
Entscheidend für den Erfolg dieser Maschinen-Teilsysteme ist heute
jedoch nicht mehr nur die Lagerkomponente allein.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Torque Motors
โบรชัวร์ | 2016-08 | Z71 | อังกฤษ

Torque Motors

RKI Series

The RKI motors have torque levels 30 percent higher than conventional torque motors. The speed and mechanical power have been increased by a factor of five. At the same time, the power loss is reduced by up to 60 percent. This generates less heat. Energy efficiency is improved and, since less cooling is required, there is a significant reduction in operating costs. Downsizing options may also prove a persuasive solution: Motor sizes can be adapted while maintaining the same performance and reducing costs for convertors and motors.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Torquemotoren
โบรชัวร์ | 2016-08 | Z71 | เยอรมัน

Torquemotoren

RKI-Baureihe

Die High-Performance-Torquemotoren der Baureihe RKI von IDAM verfügen gegenüber herkömmlichen Torquemotoren über ein um 30 Prozent höheres Moment. Drehzahl und mechanische Leistung sind um das Fünffache gesteigert. Gleichzeitig sinkt die Verlustleistung um bis zu 60 Prozent.

ผู้จัดพิมพ์ : INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG

 
Genauigkeitslager für kombinierte Lasten
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-08 | TPI 120 | 028263731-0000 | เยอรมัน

Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

Axial-Radiallager Axial-Schrägkugellager Axial-Radiallager mit Winkel-Messsystem

Schaeffler liegt seit Jahrzehnten mit richtungsweisenden Lagerungslösungen für Vorschubspindeln, Hauptspindeln, Rundtischen und linearen Führungseinheiten an der Spitze des Weltmarktes. Entscheidend für den Erfolg dieser Maschinen-Teilsysteme ist heute jedoch nicht mehr nur die Lagerkomponente allein.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
High Precision Bearings for Combined Loads
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-08 | TPI 120 | 029097487-0000 | อังกฤษ

High Precision Bearings for Combined Loads

Axial/radial bearings Axial angular contact ball bearings Axial/radial bearings with angular measuring system

With trend-setting bearing arrangement solutions for feed spindles,
main spindles, rotary tables and linear guidance units, Schaeffler has been at the forefront of the world market for decades. However, bearing components alone are often no longer the decisive factor for the success of these machine subsystems.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ