เฟืองสำหรับงานอุตสาหกรรม

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
]
 
 
Reliable Process Monitoring during Stainless Steel Sink Manufacture
Reference / GTS | 2016-10 | GTS 0099 | อังกฤษ

Reliable Process Monitoring during Stainless Steel Sink Manufacture

The process of manufacturing sink frames involves both robots and a variety of pressing production lines, which all work together very closely. To ensure a high availability of the drive motors used in the hydraulic pumps, an FAG SmartCheck was installed at the base of each drive motor. Each system monitors the two bearings that the drive motor contains using specially-developed bearing configurations.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Zuverlässige Prozessüberwachung in der Edelstahlspülenproduktion
Reference / GTS | 2016-10 | GTS 0099 | เยอรมัน

Zuverlässige Prozessüberwachung in der Edelstahlspülenproduktion

Beim Herstellungsprozess für die Rahmenherstellung von Spülbecken arbeiten Roboter Hand in Hand mit verschiedenen Presselinien. Um die Verfügbarkeit der Antriebsmotoren der Hydraulikpumpen zu gewährleisten, wurde am Fuß jedes Antriebsmotors ein FAG SmartCheck montiert. Dieser überwacht beide im Motor verbauten Lager mit spezifisch hierfür angelegten Lagerkonfigurationen.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
工业行星齿轮箱的轴承布置
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-09 | TPI 8 | 082558132-0000 | จีน

工业行星齿轮箱的轴承布置

技术原理 产品及应用

工业齿轮箱的设计趋势是采用更小的外形从而提高其紧凑性,同
时不断提高齿轮箱的功率水平。在非常狭小的空间内提升功率密
度对所使用的轴承也提出了更高的要求。这在工业行星齿轮箱上
的表现尤为明显,因为工业行星齿轮箱必须在非常小的空间内安
全可靠地传递非常高的功率。在一些应用中,特殊情况下行星齿
轮箱承受的载荷甚至达到了它们的物理极限。此时,行星架和行
星销承受了极高的弯曲载荷。

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Plain Text Diagnosis for Improved Process Reliability
Reference / GTS | 2016-07 | GTS 0112 | อังกฤษ

Plain Text Diagnosis for Improved Process Reliability

The Perlenbach water supply association supplies fresh drinking water to roughly 50.000 residents in seven municipalities in the Eifel region each day. Bearing defects on the centrifugal pumps can pose a threat to the supply of water. To prevent this, the customer decided to implement a continuous pump monitoring system. An innovative solution was employed, the FAG SmartQB. This preconfigured plug-and-play system provides information about the condition of up to six machines or assemblies using plain text messages.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Klartextdiagnose für mehr Prozesssicherheit
Reference / GTS | 2016-07 | GTS 0112 | เยอรมัน

Klartextdiagnose für mehr Prozesssicherheit

Der Wasserversorgungszweckverband Perlenbach versorgt täglich rund 50.000 Einwohner mit frischem Trinkwasser. Lagerdefekte an den Kreiselpumpen können die Wasserversorgung gefährden. Um dies zu vermeiden, entschloss sich der Kunde zur permanenten Pumpenüberwachung. Zum Einsatz kam eine neuartige Lösung, der FAG SmartQB. Dieses vorkonfigurierte Plug-and-Play-System informiert mittels Klartextmeldungen über den Zustand von bis zu sechs Aggregaten.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rolamentos radiais autocompensadores de rolos
โบรชัวร์ | 2015-12 | ORP | โปรตุเกส

Rolamentos radiais autocompensadores de rolos

Maior vida útil e melhor desempenho

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rodamientos radiales oscilantes de rodillos
โบรชัวร์ | 2015-12 | ORP | สเปน

Rodamientos radiales oscilantes de rodillos

Mayor duración de vida útil y mayor rendimiento

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rolamentos de rolos cilíndricos
โบรชัวร์ | 2015-12 | OZL | โปรตุเกส

Rolamentos de rolos cilíndricos

Maior vida útil, fiável e energeticamente eficiente

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rodamientos de rodillos cilíndricos
โบรชัวร์ | 2015-12 | OZL | สเปน

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Mayor duración de vida útil, fiable y energéticamente
eficiente

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
驱动轴监测的可靠性
Reference / GTS | 2015-07 | GTS 0083 | จีน

驱动轴监测的可靠性

客户是一家全球领先的生产商和动力传输领域的零配件供应商,同时也为来自工业
和汽车行业他们自己的客户,提供个性化的解决方案。产品和服务的范围包括内部
的售后服务。
舍弗勒面临的挑战
驱动轴(传动轴)是工业传动链最重要的组件。力从电机传递到一个复杂的万向节,万
向节可以在转轴上任意方向传动。这里的故障时最难被检测的,大部分情况下,也是最
可能引起高停机成本。所以客户一直在寻找一种振动监测系统,能够精准和可靠的记
录整根轴的振动过程,连同速度和其它参数的测量数值,将会报告万向节的状态和支
撑传动轴的轴承座安装。

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ