วิศวกรรมไฟฟ้า

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]
 
 
Guia linear de esferas de alta velocidade HS
โบรชัวร์ | 2015-12 | OKU | โปรตุเกส

Guia linear de esferas de alta velocidade HS

Maior capacidade de carga, fiável e flexível

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Sistema con recirculación a bolas de alta velocidad HS
โบรชัวร์ | 2015-12 | OKU | สเปน

Sistema con recirculación a bolas de alta velocidad HS

Mayor capacidad de carga, fiable y flexible

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
HS Linear Recirculating Ball Bearing and Guideway Assembly
โบรชัวร์ | 2015-02 | OKU | อังกฤษ

HS Linear Recirculating Ball Bearing and Guideway Assembly

X-life proven to be better

Higher load ratings – reliable – flexible

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Highspeed Kugelumlaufeinheit
โบรชัวร์ | 2015-02 | OKU | เยอรมัน

Highspeed Kugelumlaufeinheit

X-life messbar besser

Höhere Tragzahlen – zuverlässig – flexibel

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Electrification of the Drive Train
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยานยนต์ | 2014-09 | KEM | อังกฤษ

Electrification of the Drive Train

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Elektrifizierung des Antriebsstrangs
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยานยนต์ | 2014-09 | KEM | เยอรมัน

Elektrifizierung des Antriebsstrangs

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Mission Statement Industrial Aftermarket
สื่อสิ่งพิมพ์ | 2014-03 | สเปน

Mission Statement Industrial Aftermarket

La División Industrial Aftermarket del Grupo Schaeffler es responsable del negocio de recambios y servicios con distribuidores y clientes finales de los principales sectores industriales. Nuestra prioridad es el suministro fiable a nuestros clientes de productos de alta calidad, soluciones para aplicaciones concretas y servicios.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Iberia, S.L.U. - División Industria

 
Mission Statement Industrial Aftermarket
สื่อสิ่งพิมพ์ | 2014-03 | อังกฤษ

Mission Statement Industrial Aftermarket

The Schaeffler Group’s Industrial Aftermarket is responsible for the replacement parts and service business with end customers and distributors in all major industrial sectors. Our top priority is to reliably supply our customers with our high-quality products, application solutions and services.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Mission Statement Industrial Aftermarket
สื่อสิ่งพิมพ์ | 2014-03 | เยอรมัน

Mission Statement Industrial Aftermarket

Der Industrial Aftermarket der Schaeffler Gruppe verantwortet das Ersatzteil- und Servicegeschäft mit Endkunden und Vertriebspartnern in allen wichtigen Industriesektoren. Unser oberstes Ziel ist es, unsere Kunden zuverlässig mit unseren qualitativ hochwertigen Produkten, Anwendungslösungen und Serviceleistungen zu versorgen.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Dünnringlager
แค็ตตาล็อก | 2014-02 | 575 | 002089211-0000 | เยอรมัน

Dünnringlager

Dünnringlager von INA sind hochpräzise Maschinenelemente – geräuscharm und hochtragfähig. Dünnringlager sind Kugellager drei verschiedener Baufomen mit extrem kleinem, überwiegend quadratischem Querschnitt. Dieser Querschnitt bleibt innerhalb einer Baureihe auch bei größerem Durchmesser der Welle und der Gehäusebohrung konstant.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
|
|
]