เครื่องจักรสำหรับการก่อสร้าง

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
]
 
 
Large Spherical Plain Bearings
โบรชัวร์ | 2016-05 | OEG | อังกฤษ

Large Spherical Plain Bearings

X-life proven to be better

Longer rating and operating life – reliable –
maintenance-free

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Großgelenklager
โบรชัวร์ | 2016-05 | OEG | เยอรมัน

Großgelenklager

X-life messbar besser

Längere Lebens- und Gebrauchsdauer – verlässlich –
wartungsfrei

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Cylindrical Roller Bearings SL04 in Rope Sheaves
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-01 | TPI 237 | 085522112-0000 | อังกฤษ

Cylindrical Roller Bearings SL04 in Rope Sheaves

Construction machinery and conveying equipment are being
designed as increasingly compact while their power levels are
continually increasing. This increase in power density places
increasingly high demands on the rolling bearings used. This is particularly true for rope sheaves made from plastic or
steel, since these must transmit very high power levels with high
operational security under a wide variety of environmental and
operating conditions.
The rolling bearings used are subject to very high demands in terms
of functional security, rating life and environmental durability.
Rolling bearings are now used in preference if they have high load
carrying capacity, are extremely reliable, have a very long rating life
and are very easy to fit.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Zylinderrollenlager SL04 in Seilscheiben
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2016-01 | TPI 237 | 083114653-0000 | เยอรมัน

Zylinderrollenlager SL04 in Seilscheiben

Baumaschinen und Maschinen der Fördertechnik werden bei
kontinuierlich steigender Leistung immer kompakter konstruiert.
Diese Leistungskomprimierung stellt zunehmend auch höhere
Anforderungen an die eingesetzten Wälzlager. Für Seilscheiben aus Kunststoff oder Stahl trifft das in besonderem
Maße zu, da diese bei unterschiedlichsten Umwelt- und Betriebsbedingungen höchste Lasten betriebssicher übertragen müssen. Dabei werden an die eingesetzten Wälzlager höchste Ansprüche an die Funktionssicherheit, Lebensdauer und Umweltbeständigkeit gestellt.
Wälzlager werden heute bevorzugt eingesetzt, wenn sie hoch
tragfähig, äußerst zuverlässig, besonders langlebig und montagefreundlich sind.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Grandes rótulas ELGES
โบรชัวร์ | 2015-12 | OEG | สเปน

Grandes rótulas ELGES

Mayor duración de vida útil, fiable y sin mantenimiento

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rodamientos de rodillos cónicos
โบรชัวร์ | 2015-12 | OKL | สเปน

Rodamientos de rodillos cónicos

Mayor duración de vida útil, fiable y energéticamente
eficiente

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rótulas grandes ELGES
โบรชัวร์ | 2015-12 | OEG | โปรตุเกส

Rótulas grandes ELGES

Maior vida útil, fiável e livre de manutenção

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rolamentos de rolos cónicos
โบรชัวร์ | 2015-12 | OKL | โปรตุเกส

Rolamentos de rolos cónicos

Maior vida útil, fiável e energeticamente eficiente

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
用于滑轮的SL04 圆柱滚子轴承
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค | 2015-06 | TPI 237 | จีน

用于滑轮的SL04 圆柱滚子轴承

工程机械和输送设备的设计越来越紧凑,而功率越来越大。
不断提升的功率密度对滚动轴承的要求日益提高。
对于塑料或钢制滑轮尤其如此,它们必须在各种环境和工况条件
下可靠地传递非常高的功率。
其中安装的滚动轴承需要有非常高的功能安全性、寿命和环境
耐受性。
因此,承载能力高、可靠性好、寿命长和易于安装的滚动轴承
成为首选。

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Tapered Roller Bearings
โบรชัวร์ | 2015-02 | OKL | อังกฤษ

Tapered Roller Bearings

X-life proven to be better

Longer rating and operating life – reliable –
energy-efficient

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ