การใช้งานกับระบบอากาศ

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
]
 
 
Rolamentos de agulhas com gaiola dupla
โบรชัวร์ | 2015-12 | ONT | โปรตุเกส

Rolamentos de agulhas com gaiola dupla

Maior vida útil, fiável e energeticamente eficiente

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rodamientos de agujas con Jaula Doble
โบรชัวร์ | 2015-12 | ONT | สเปน

Rodamientos de agujas con Jaula Doble

Mayor duración de vida útil, fiable y energéticamente eficiente

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Monitorización de compresores y ahorro de los costes energéticos y de mantenimiento
Reference / GTS | 2015-05 | GTS 0026 | สเปน

Monitorización de compresores y ahorro de los costes energéticos y de mantenimiento

Boge Kompressoren es una de las empresas líderes a nivel mundial que fabrican compresores y sistemas de aire comprimido. Boge no solo representa la alta calidad de los productos “Made in Germany“, sino que también ofrece soluciones completas para un abastecimiento eficiente de aire comprimido. Esta empresa familiar es uno de los fabricantes de compresores más antiguos en Alemania y cuenta con filiales y oficinas de venta en más de 120 países en todo el mundo. La plantilla de Boge está compuesta por 600 trabajadores, 400 de los cuales trabajan en la sede central de la empresa, en Bielefeld.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Needle Roller Bearings with TWin Cage
โบรชัวร์ | 2015-02 | ONT | อังกฤษ

Needle Roller Bearings with TWin Cage

X-life proven to be better

Longer rating and operating life – reliable – energy-efficient

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Nadellager mit TWin Cage
โบรชัวร์ | 2015-02 | ONT | เยอรมัน

Nadellager mit TWin Cage

X-life messbar besser

Längere Lebens- und Gebrauchsdauer – zuverlässig – energieeffizient

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux en deux parties
สื่อสิ่งพิมพ์ | 2014-08 | WL 43 165 / 04 / F-F | ฝรั่งเศส

Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux en deux parties

Réduction des coûts grâce au changement rapide du roulement difficilement accessible

Le choix des roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux en deux parties se justifie principalement lorsque le remplacement du roulement nécessite des travaux annexes importants comme le démontage des roues dentées, des accouplements, des entraînements ou des lignes d’arbres. L’utilisation de ces roulements permet de réduire la durée de temps d’immobilisation des machines et des installations.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler France SAS

 
Split spherical roller bearings
สื่อสิ่งพิมพ์ | 2014-05 | WL 43 165 /04/ GB-D | อังกฤษ

Split spherical roller bearings

Costs savings through rapid bearing replacement at difficult to access bearing locations

Split spherical roller bearings are principally used where the replacement of unsplit spherical roller bearings would require costly additional work, involving the removal of gears or couplings, the dismounting of drives or the dismantling of shaft power trains. The use of split spherical roller bearings reduces the downtime of machinery and plant.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Mission Statement Industrial Aftermarket
สื่อสิ่งพิมพ์ | 2014-03 | สเปน

Mission Statement Industrial Aftermarket

La División Industrial Aftermarket del Grupo Schaeffler es responsable del negocio de recambios y servicios con distribuidores y clientes finales de los principales sectores industriales. Nuestra prioridad es el suministro fiable a nuestros clientes de productos de alta calidad, soluciones para aplicaciones concretas y servicios.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Iberia, S.L.U. - División Industria

 
Mission Statement Industrial Aftermarket
สื่อสิ่งพิมพ์ | 2014-03 | อังกฤษ

Mission Statement Industrial Aftermarket

The Schaeffler Group’s Industrial Aftermarket is responsible for the replacement parts and service business with end customers and distributors in all major industrial sectors. Our top priority is to reliably supply our customers with our high-quality products, application solutions and services.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Mission Statement Industrial Aftermarket
สื่อสิ่งพิมพ์ | 2014-03 | เยอรมัน

Mission Statement Industrial Aftermarket

Der Industrial Aftermarket der Schaeffler Gruppe verantwortet das Ersatzteil- und Servicegeschäft mit Endkunden und Vertriebspartnern in allen wichtigen Industriesektoren. Unser oberstes Ziel ist es, unsere Kunden zuverlässig mit unseren qualitativ hochwertigen Produkten, Anwendungslösungen und Serviceleistungen zu versorgen.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
]