การใช้งานกับระบบอากาศ

สิ่งพิมพ์

RSS
หมวดของสื่อ
ภาษา
คำค้นหา      กรุณาใส่คำค้นหาตั้งแต่หนึ่งคำขึ้นไป (ช่องว่าง = "AND link") คำค้นหาที่มีขีดกลางควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูด (เช่น "e-business")
หากคุณไม่ทราบตัวสะกดที่ถูกต้องของคำศัพท์ หรือหากคุณต้องการค้นหากลุ่มคำ คุณอาจใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) แทนพยางค์หรืออักขระได้ ดอกจันสามารถวางแทนที่ตำแหน่งใดก็ได้ (เช่น linear *, deep groove * bearings) ยกเว้นตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
ดู
   
ตัวเลือกการจัดส่ง

สื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน

 
 
[ |
|
|
|
]
 
 
Lubrification automatique d‘un grand ventilateur
Reference / GTS | 2017-03 | GTS 0116 | ฝรั่งเศส

Lubrification automatique d‘un grand ventilateur

Le groupe BMW compte sur les solution de lubrification Schaeffler. Un arrêt de plusieurs heures d’un grand ventilateur monté sur la ligne de peinture, n’était plus acceptable par BMW. Cela, à cause d’un excès de graisse entraînant la défaillance prématurée du roulement. En coopération avec son distributeur Altmann, Schaeffler a recommandé au groupe BMW d’utiliser le CONCEPT8 FAG. Depuis, l’alimentation de tous les points de lubrification du grand ventilateur, est assurée continuellement de façon précise avec un seul appareil.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Automatische Schmierung eines Großlüfters
Reference / GTS | 2017-02 | GTS 0116 | เยอรมัน

Automatische Schmierung eines Großlüfters

BMW Group vertraut auf Schmierstofflösungen aus dem Hause von Schaeffler. Eine mehrstündige Standzeit der antriebsseitigen Lager eines Großlüfters entsprach nicht mehr den BMW-internen Erwartungen. Ursache hierfür war eine Überschmierung der Lüfter-Lagerstellen, die in der Folge zum Ausfall der Lager führte. Schaeffler in Kooperation mit seinem Vertriebspartner Altmann empfahlen den Einsatz des FAG CONCEPT8. Seiher werden mit nur einem Gerät alle Schmierstellen des Lüfters kontinuierlich, sauber und immer mit der richtigen Menge an Schmierstoff versorgt.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Automatic Lubrication of a Large-Size Fan
Reference / GTS | 2017-02 | GTS 0116 | อังกฤษ

Automatic Lubrication of a Large-Size Fan

BMW Group relies on lubrication solutions of Schaeffler. A downtime of several hours for the drive-side bearings of a large fan was no longer acceptable for BMW. This was caused by overlubrication of the fan’s bearing positions, what subsequently resulted in failure of the bearings. Schaeffler and its sales partner Altmann recommended that the BMW Group use the FAG CONCEPT8. Since then all of the fan’s lubricating points are continuously and cleanly supplied with exactly the right quantity of lubricant using a single device.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rolamentos de agulhas com gaiola dupla
โบรชัวร์ | 2015-12 | ONT | โปรตุเกส

Rolamentos de agulhas com gaiola dupla

Maior vida útil, fiável e energeticamente eficiente

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Rodamientos de agujas con Jaula Doble
โบรชัวร์ | 2015-12 | ONT | สเปน

Rodamientos de agujas con Jaula Doble

Mayor duración de vida útil, fiable y energéticamente
eficiente

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Monitorización de compresores y ahorro de los costes energéticos y de mantenimiento
Reference / GTS | 2015-05 | GTS 0026 | สเปน

Monitorización de compresores y ahorro de los costes energéticos y de mantenimiento

Boge Kompressoren es una de las empresas líderes a nivel mundial que fabrican compresores y sistemas de aire comprimido. Boge no solo representa la alta calidad de los productos “Made in Germany“, sino que también ofrece soluciones completas para un abastecimiento eficiente de aire comprimido. Esta empresa familiar es uno de los fabricantes de compresores más antiguos en Alemania y cuenta con filiales y oficinas de venta en más de 120 países en todo el mundo. La plantilla de Boge está compuesta por 600 trabajadores, 400 de los cuales trabajan en la sede central de la empresa, en Bielefeld.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Needle Roller Bearings with TWin Cage
โบรชัวร์ | 2015-02 | ONT | อังกฤษ

Needle Roller Bearings with TWin Cage

X-life proven to be better

Longer rating and operating life – reliable –
energy-efficient

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Nadellager mit TWin Cage
โบรชัวร์ | 2015-02 | ONT | เยอรมัน

Nadellager mit TWin Cage

X-life messbar besser

Längere Lebens- und Gebrauchsdauer – zuverlässig –
energieeffizient

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux en deux parties
สื่อสิ่งพิมพ์ | 2014-08 | WL 43 165 / 04 / F-F | ฝรั่งเศส

Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux en deux parties

Réduction des coûts grâce au changement rapide du roulement difficilement accessible

Le choix des roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux en deux parties se justifie principalement lorsque le remplacement du roulement nécessite des travaux annexes importants comme le démontage des roues dentées, des accouplements, des entraînements ou des lignes d’arbres. L’utilisation de ces roulements permet de réduire la durée de temps d’immobilisation des machines et des installations.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler France SAS

 
Split spherical roller bearings
สื่อสิ่งพิมพ์ | 2014-05 | WL 43 165 /04/ GB-D | อังกฤษ

Split spherical roller bearings

Costs savings through rapid bearing replacement at difficult to access bearing locations

Split spherical roller bearings are principally used where the replacement of unsplit spherical roller bearings would require costly additional work, involving the removal of gears or couplings, the dismounting of drives or the dismantling of shaft power trains. The use of split spherical roller bearings reduces the downtime of machinery and plant.

ผู้จัดพิมพ์ : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[ |
|
|
|
]
 
 

แชฟฟ์เลอร์ใช้คุกกี้เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับ